Automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji

19 marca 2024

ID 193351

Zalecane jest automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji. Kaspersky Security Center sam wybierze urządzenia, które mają być punktami dystrybucji.

Aby automatycznie przypisać punkty dystrybucji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W drzewie konsoli należy wybrać węzeł z nazwą Serwera administracyjnego, dla którego chcesz automatycznie przypisać punkty dystrybucji.
  3. W menu kontekstowym Serwera administracyjnego kliknij Właściwości.
  4. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w panelu Sekcje wybierz Punkty dystrybucji.
  5. W prawej części okna wybierz opcję Automatycznie przypisz punkty dystrybucji.

    Jeśli włączone jest automatyczne wskazywanie urządzeń jako punktów dystrybucji, nie można ręcznie skonfigurować punktów dystrybucji, ani też zmodyfikować listy punktów dystrybucji.

  6. Kliknij OK.

Serwer administracyjny automatycznie przypisze i skonfiguruje punkty dystrybucji.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.