Tworzenie i przeglądanie raportów z szyfrowania

19 marca 2024

ID 195130

Możesz wygenerować następujące raporty:

 • Raport o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń. Ten raport zawiera szczegółowe informacje na temat szyfrowania danych na różnych zarządzanych urządzeniach. Na przykład raport pokazuje liczbę urządzeń, do których ma zastosowanie polityka ze skonfigurowanymi regułami szyfrowania. Możesz także dowiedzieć się, na przykład, ile urządzeń wymaga ponownego uruchomienia. Raport zawiera również informacje o technologii i algorytmie szyfrowania dla każdego urządzenia.
 • Raport o stanie szyfrowania urządzeń pamięci masowej. Ten raport zawiera podobne informacje jak raport o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń, ale zawiera dane tylko dla urządzeń pamięci masowej i dysków wymiennych.
 • Raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków. Ten raport pokazuje, które konta użytkowników mają dostęp do zaszyfrowanych dysków.
 • Raport o błędach podczas szyfrowania plików. Ten raport zawiera informacje o błędach, które wystąpiły podczas uruchamiania zadań szyfrowania lub deszyfrowania danych na urządzeniach.
 • Raport o zablokowanym dostępie do zaszyfrowanych plików. Ten raport zawiera informacje o blokowaniu dostępu aplikacji do zaszyfrowanych plików. Ten raport jest pomocny, jeśli nieautoryzowany użytkownik lub aplikacja próbuje uzyskać dostęp do zaszyfrowanych plików lub dysków.

Możesz wygenerować dowolny raport w sekcji Monitorowanie i raportowanieRaporty). Alternatywnie w sekcji OperacjeSzyfrowanie i ochrona danych możesz wygenerować następujące raporty dotyczące szyfrowania:

 • Raport o stanie szyfrowania urządzeń pamięci masowej
 • Raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków
 • Raport o błędach podczas szyfrowania plików

Aby wygenerować raport szyfrowania w sekcji Szyfrowanie i ochrona danych:

 1. Upewnij się, że włączyłeś opcję Pokaż szyfrowanie i ochronę danych w opcjach interfejsu.
 2. W menu głównym przejdź do OperacjeSzyfrowanie i ochrona danych.
 3. Wybierz jedną z następujących sekcji:
  • Zaszyfrowane dyski generuje raport o stanie szyfrowania urządzeń pamięci masowej lub raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków.
  • Zdarzenia szyfrowania generuje raport o błędach szyfrowania plików.
 4. Kliknij nazwę raportu, który chcesz wygenerować.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.