Krok 6. Pobieranie pakietów dystrybucyjnych i tworzenie pakietów instalacyjnych

19 marca 2024

ID 195647

Wybierz pakiety dystrybucyjne do pobrania.

Dystrybutory zarządzanych aplikacji mogą wymagać zainstalowania określonej minimalnej wersji Kaspersky Security Center.

Po wybraniu typu szyfrowania dla Kaspersky Endpoint Security for Windows, zostanie wyświetlona lista pakietów dystrybucyjnych obu typów szyfrowania. Pakiet dystrybucyjny z wybranym typem szyfrowania zostanie wybrany z listy. Możesz wybrać pakiety dystrybucyjne dowolnego typu szyfrowania. Język pakietu dystrybucyjnego odpowiada językowi Kaspersky Security Center. Jeśli wersja językowa pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows dla Kaspersky Security Center nie istnieje, zostanie wybrana angielska wersja językowa pakietu dystrybucyjnego.

Krok Tworzenie pakietów instalacyjnych w Kreatorze wstępnej konfiguracji.

Pobieranie pakietów dystrybucyjnych i tworzenie pakietów instalacyjnych

Aby zakończyć pobieranie niektórych pakietów dystrybucyjnych, należy zaakceptować Umowę licencyjną. Jeśli klikniesz przycisk Zaakceptuj, zostanie wyświetlona treść Umowy licencyjnej. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora, należy zaakceptować warunki i postanowienia Umowy licencyjnej oraz warunki i postanowienia Polityki prywatności Kaspersky. Jeśli nie akceptujesz warunków i postanowień, pobieranie pakietu zostanie anulowane.

Po zaakceptowaniu warunków i postanowień Umowy licencyjnej oraz warunków i postanowień Polityki prywatności Kaspersky, pobieranie pakietów dystrybucyjnych będzie kontynuowane. W późniejszym czasie możesz wykorzystać pakiety instalacyjne do wdrożenia aplikacji Kaspersky na urządzeniach klienckich.

Możesz pobrać pakiety dystrybucyjne i utworzyć pakiety instalacyjne później, niezależnie od kreatora wstępnej konfiguracji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.