Ręczne dodawanie urządzeń do grupy administracyjnej

19 marca 2024

ID 198761

Możesz automatycznie przenieść urządzenia do grup administracyjnych, tworząc reguły przenoszenia urządzeń, lub ręcznie, przenosząc urządzenia z jednej grupy administracyjnej do innej lub dodając urządzenia do wybranej grupy administracyjnej. Ta sekcja opisuje sposób ręcznego dodawania urządzeń do grupy administracyjnej.

W celu ręcznego dodania jednego lub kilku urządzeń do wybranej grupy administracyjnej:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zarządzane urządzenia.
 2. Kliknij odnośnik Obecna ścieżka: <obecna ścieżka> nad listą.
 3. W otwartym oknie wybierz grupę administracyjną, do której chcesz dodać urządzenia.
 4. Kliknij przycisk Dodaj urządzenia.

  Zostanie uruchomiony Kreator przenoszenia urządzeń.

 5. Utwórz listę urządzeń, które chcesz dodać do grupy administracyjnej.

  Możesz dodać tylko urządzenia, dla których informacje zostały już dodane do bazy danych Serwera administracyjnego przy podłączeniu urządzenia lub po wykrywaniu urządzeń.

  Wybierz sposób dodawania urządzeń do listy:

  • Kliknij przycisk Dodaj urządzenia, a następnie określ urządzenia w jeden z następujących sposobów:
   • Wybierz urządzenia z listy urządzeń wykrytych przez Serwer administracyjny.
   • Określ adres IP urządzenia lub zakres IP.
   • Określ nazwę NetBIOS lub nazwę DNS urządzenia.

    Pole nazwy urządzenia nie może zawierać spacji lub następujących zakazanych znaków: \ / * ; : ` ~ ! @ # $ ^ & ( ) = + [ ] { } | , < > %

  • Kliknij przycisk Zaimportuj urządzenia z pliku, aby zaimportować listę urządzeń z pliku .txt. Adres lub nazwa każdego urządzenia musi znajdować się w oddzielnym wierszu.

   Plik nie może zawierać spacji lub następujących zakazanych znaków: \ / * ; : ` ~ ! @ # $ ^ & ( ) = + [ ] { } | , < > %

 6. Przejrzyj listę urządzeń, które mają zostać dodane do grupy administracyjnej. Możesz edytować listę, dodając lub usuwając urządzenia.
 7. Jeśli upewnisz się, że lista jest poprawna, kliknij przycisk Dalej.

Kreator przetwarza listę urządzeń i wyświetla wynik. Pomyślnie przetworzone urządzenia zostaną dodane do grupy administracyjnej i będą wyświetlane na liście urządzeń pod nazwami wygenerowanymi przez Serwer administracyjny.

Zobacz również:

Tworzenie reguł przenoszenia urządzeń

Ręczne przenoszenie urządzeń do grupy administracyjnej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.