Ponowne wystawianie certyfikatu dla Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 203355

Większość przeglądarek nakłada ograniczenie na okres ważności certyfikatu. Okres ważności certyfikatu Kaspersky Security Center Web Console jest ograniczony do 397 dni, aby mógł się zmieścić w nałożonym ograniczeniu. Możesz zastąpić istniejący certyfikat otrzymany z urzędu certyfikacji, ręcznie publikując nowy certyfikat z podpisem własnym. Możesz ponownie opublikować certyfikat Kaspersky Security Center Web Console, który utracił ważność.

Jeśli już używasz certyfikatu z podpisem własnym, możesz także ponownie opublikować go, aktualizując Kaspersky Security Center Web Console za pośrednictwem standardowej procedury w instalatorze (opcja Upgrade).

Po otworzeniu Web Console przeglądarka informuje użytkownika, że połączenie z Web Console nie jest prywatne oraz że certyfikat Web Console jest nieprawidłowy. Takie ostrzeżenie pojawia się, ponieważ certyfikat Web Console jest certyfikatem z podpisem własnym i jest automatycznie generowany przez Kaspersky Security Center. Aby usunąć to ostrzeżenie, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Określ certyfikat niestandardowy podczas jego ponownego wystawiania (opcja zalecana). Utwórz certyfikat, który jest zaufany w Twojej infrastrukturze i spełnia wymagania certyfikatów niestandardowych.
 • Dodaj certyfikat Web Console do listy zaufanych certyfikatów przeglądarki po ponownym wystawieniu certyfikatu. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko wtedy, gdy nie można utworzyć certyfikatu niestandardowego.

W celu publikacji nowego certyfikatu po zainstalowaniu Kaspersky Security Center Web Console po raz pierwszy:

 1. Uruchom rutynową instalację Kaspersky Security Center Web Console.
 2. W kroku Client certificate kreatora instalacji wybierz opcję Generate new certificate, a następnie kliknij przycisk Next.
 3. Przejdź przez pozostałe kroki kreatora instalacji, aż do zakończenia instalacji.

  Nowy certyfikat dla Kaspersky Security Center Web Console jest publikowany z okresem ważności wynoszącym 397 dni.

W celu ponownego opublikowania certyfikatu Kaspersky Security Center Web Console, który utracił ważność:

 1. Na koncie z uprawnieniami administratora uruchom plik instalacyjny ksc-web-console-<numer wersji>.<numer kompilacji>.exe.
 2. W otwartym oknie kreatora instalacji wybierz język, a następnie kliknij OK.
 3. W oknie powitalnym wybierz opcję Reissue certificate, a następnie kliknij Next.
 4. W następnym kroku zaczekaj, aż ponowna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console zostanie zakończona, a następnie kliknij Finish.

  Certyfikat dla Kaspersky Security Center Web Console jest ponownie publikowany dla innego okresu ważności wynoszącego 397 dni.

Jeśli użyjesz Identity and Access Manager, należy również ponownie wystawić wszystkie certyfikaty TLS dla portów, z których korzysta Identity and Access Manager. Kaspersky Security Center Web Console wyświetla powiadomienie po wygaśnięciu certyfikatu. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi powiadomień.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.