Podłączanie urządzenia Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia

19 marca 2024

ID 203997

Brama połączenia umożliwia podłączenie urządzeń klienckich ze strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) do Serwera administracyjnego. Urządzenia z systemem Windows i Linux mogą działać jako brama połączenia. Po podłączeniu i skonfigurowaniu bramy połączenia możesz użyć tej bramy do połączenia urządzenia z systemem Linux z Serwerem administracyjnym. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą dopiero po ukończeniu głównego scenariusza instalacji.

Aby podłączyć urządzenie Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia, wykonaj następujące czynności na tym urządzeniu:

  1. Pobierz i zainstaluj Agenta sieciowego na urządzeniu Linux.
  2. Uruchom skrypt poinstalacyjny Agenta sieciowego, wykonując następujące polecenie w wierszu poleceń:

    $ sudo /opt/kaspersky/klnagent64/lib/bin/setup/postinstall.pl

  3. W kroku z pytaniem o tryb Agenta sieciowego wybierz opcję Połącz z Serwerem, korzystając z bramy połączenia i wprowadź adres bramy połączenia.
  4. Sprawdź połączenie z Kaspersky Security Center i bramę połączenia, używając następującego polecenia w wierszu polecenia:

    $ sudo /opt/kaspersky/klnagent64/bin/klnagchk

    Adres bramy połączenia jest wyświetlany w danych wyjściowych.

Podłączanie urządzenia Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia zostało zakończone. Tego urządzenia można używać do dystrybucji aktualizacji, do zdalnej instalacji aplikacji oraz do pobierania informacji o urządzeniach sieciowych.

Zobacz również:

Scenariusz: Podłączanie urządzeń mobilnych przez bramę połączenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.