Dodawanie bramy połączenia w strefie DMZ jako punktu dystrybucji

15 lutego 2024

ID 204253

Brama połączenia oczekuje na połączenia z Serwerem administracyjnym bardziej niż nawiązuje te połączenia z Serwerem administracyjnym. To oznacza, że od razu po zainstalowaniu bramy połączenia na urządzeniu w DMZ, Serwer administracyjny nie wyświetla urządzenia wśród zarządzanych urządzeń. Dlatego też należy przeprowadzić specjalną procedurę w celu zapewnienia, że Serwer administracyjny zainicjuje połączenie z bramą połączenia.

W celu dodania urządzenia z bramą połączenia jako punktu dystrybucji:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 4. W prawej części okna wybierz opcję Ręcznie przypisz punkty dystrybucji.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Dodaj punkt dystrybucji.

 6. W oknie Dodaj punkt dystrybucji wykonaj następujące działania:
  1. W obszarze Urządzenie, które ma działać jako punkt dystrybucji kliknij strzałkę w dół () na przycisku podzielonym Wybierz, a następnie wybierz opcję Dodaj bramę połączenia w DMZ na podstawie adresu.
  2. W otwartym oknie Wprowadź adres bramy połączenia wprowadź adres IP bramy połączenia (lub wprowadź nazwę, jeśli brama połączenia jest dostępna według nazwy).
  3. Pod sekcją Obszar punktu dystrybucji kliknij strzałkę skierowaną w dół () obok przycisku Wybierz.
  4. Wskaż określone urządzenia, na które punkt dystrybucji roześle uaktualnienia. Możesz określić opis grupy administracyjnej lub lokalizacji sieciowej.

   Zalecamy posiadanie oddzielnej grupy dla zewnętrznych zarządzanych urządzeń.

Po wykonaniu tych działań, lista punktów dystrybucji zawiera nowy wpis o nazwie Tymczasowy wpis dla bramy połączenia.

Serwer administracyjny prawie natychmiast próbuje nawiązać połączenie z bramą połączenia pod podanym adresem. Jeśli się powiedzie, nazwa wpisu zmieni się na nazwę urządzenia bramy połączenia. Ten proces trwa do pięciu minut.

Podczas gdy tymczasowy wpis dla bramy połączenia jest konwertowany na nazwany wpis, brama połączenia pojawia się również w grupie Nieprzypisane urządzenia.

Aby dodać bramę połączenia do wcześniej skonfigurowanej sieci, zainstaluj ponownie Agenta sieciowego na urządzeniach, które chcesz połączyć z nowo dodaną bramą połączenia.

Zobacz również:

Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

Scenariusz: Podłączanie urządzeń mobilnych przez bramę połączenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.