Krok 8. Wybieranie składników do zainstalowania

19 marca 2024

ID 205067

Wybierz moduły Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, które chcesz zainstalować:

  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Zaznacz to pole, jeśli musisz utworzyć pakiety instalacyjne dla urządzeń mobilnych, gdy uruchomiony jest kreator instalacji Kaspersky Security Center. Możesz także ręcznie utworzyć pakiety instalacyjne dla urządzeń mobilnych, po zainstalowaniu Serwera administracyjnego, korzystając z narzędzi Konsoli administracyjnej.
  • Agent SNMP. Składnik ten pobiera dane statystyczne dla Serwera administracyjnego za pośrednictwem protokołu SNMP. Moduł jest dostępny tylko wtedy, gdy aplikacja jest instalowana na urządzeniu, na którym zainstalowany jest SNMP.

    Po zainstalowaniu Kaspersky Security Center, pliki .mib, potrzebne do zbierania danych statystycznych, zostaną umieszczone w podfolderze SNMP folderu instalacyjnego aplikacji.

Agent sieciowy i Konsola administracyjna nie są wyświetlane na liście modułów. Moduły te są instalowane automatycznie, nie możesz anulować ich instalacji.

W tym kroku musisz określić folder instalacyjny komponentów Serwera administracyjnego. Domyślnie moduły są instalowane w folderze <Dysk>:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie w trakcie instalacji. Można zmienić folder docelowy przy użyciu przycisku Przeglądaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.