Konfigurowanie kryteriów wyboru urządzeń

19 marca 2024

ID 209943

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu skonfigurowania kryteriów wyboru urządzeń:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Wybory urządzeń.

  Zostanie wyświetlona lista wyborów urządzeń.

 2. Wybierz odpowiednie urządzenie zdefiniowane przez użytkownika i kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia wyboru urządzeń.

 3. Na karcie Ogólne kliknij łącze Nowy warunek.
 4. Określ warunki, jakie muszą zostać spełnione do uwzględnienia urządzeń w tym wyborze.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia zostaną zastosowane i zapisane.

Poniżej znajdują się opisy warunków przydzielania urządzeń do wyboru. Warunki są łączone przy użyciu operatora logicznego LUB: Wybór będzie zawierał urządzenia odpowiadające przynajmniej jednemu z wymienionych warunków.

Ogólne

W sekcji Ogólne możesz zmienić nazwę warunku wyboru oraz określić, czy ten warunek ma być odwrócony:

Odwróć warunek wyboru

Infrastruktura sieci

W sekcji Sieć możesz określić kryteria, które będą wykorzystywane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich danymi sieciowymi:

 • Nazwa urządzenia
 • Domena Windows
 • Grupa administracyjna
 • Opis
 • Zakres IP
 • Zarządzane przez inny Serwer administracyjny

W sekcji Active Directory możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń – w oparciu o ich dane Active Directory:

W sekcji Aktywność sieciowa możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich aktywnością sieciową:

 • Działa jako punkt dystrybucji
 • Nie odłączaj od Serwera administracyjnego
 • Przełączanie profilu połączenia
 • Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym
 • Nowe urządzenia odnalezione podczas skanowania sieci
 • Dostępność urządzenia

W sekcji Segmenty chmury możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o ich odpowiednie segmenty chmury:

 • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
 • Urządzenie wykryte przy pomocy API

Stany urządzenia

W sekcji Stan zarządzanego urządzenia możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o opis stanu urządzeń z zarządzanej aplikacji:

 • Stan urządzenia
 • Stan ochrony w czasie rzeczywistym
 • Opis stanu urządzenia

W sekcji Stan komponentów w zarządzanych aplikacjach możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o stan składników w zarządzanych aplikacjach:

 • Stan ochrony przed wyciekiem danych
 • Stan ochrony serwerów współpracy
 • Stan ochrony antywirusowej serwerów pocztowych
 • Stan czujnika Endpoint Sensor

W sekcji Problemy wpływające na stan zarządzanych aplikacji możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń do wyboru według listy możliwych problemów wykrytych przez zarządzaną aplikację. Jeśli przynajmniej jeden problem, który wybrałeś, istnieje na urządzeniu, urządzenie zostanie uwzględnione w wyborze. Jeśli wybierzesz problem wymieniony dla kilku aplikacji, masz opcję automatycznego wyboru tego problemu na wszystkich listach.

Możesz zaznaczyć opcje dla opisów stanów z zarządzanej aplikacji. Po odebraniu tych stanów, urządzenia zostaną uwzględnione w wyborze. Jeśli wybierzesz stan wymieniony dla kilku aplikacji, masz opcję automatycznego wyboru tego stanu na wszystkich listach.

Informacje o systemie

W sekcji System operacyjny możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z typem systemu operacyjnego.

 • Typ platformy
 • Wersja dodatku Service Pack systemu operacyjnego
 • Typ systemu operacyjnego (bity)
 • Kompilacja systemu operacyjnego
 • Numer wersji systemu operacyjnego

W sekcji Maszyny wirtualne możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w zależności od tego, czy są to maszyny wirtualne lub czy są one częścią infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI):

 • Jest maszyną wirtualną
 • Typ maszyny wirtualnej
 • Część Virtual Desktop Infrastructure

W sekcji Rejestr sprzętu możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o sprzęt na nich zainstalowany:

Upewnij się, że narzędzie lshw jest zainstalowane na urządzeniach z systemem Linux, z których chcesz pobrać szczegółowe informacje o sprzęcie. Szczegóły dot. sprzętu przechwycone z maszyn wirtualnych mogą być niekompletne, w zależności od używanego hiperwizora.

 • Urządzenie
 • Producent
 • Nazwa urządzenia
 • Opis
 • Producent urządzenia
 • Numer seryjny
 • Numer ewidencyjny
 • Użytkownik
 • Lokalizacja
 • Częstotliwość taktowania procesora, w MHz, od
 • Częstotliwość taktowania procesora, w MHz, do
 • Liczba rdzeni procesora wirtualnego, od
 • Liczba rdzeni procesora wirtualnego, do
 • Pojemność dysku twardego, w GB, od
 • Pojemność dysku twardego, w GB, do
 • Rozmiar pamięci RAM, w MB, od
 • Rozmiar pamięci RAM, w MB, do

Informacje o oprogramowaniu innych firm

W sekcji Rejestr aplikacji możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń na podstawie aplikacji na nich zainstalowanych:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Producent
 • Stan aplikacji
 • Wyszukaj według aktualizacji
 • Nazwa niekompatybilnej aplikacji zabezpieczającej
 • Znacznik aplikacji
 • Zastosuj do urządzeń bez określonych znaczników

W sekcji Luki oraz aktualizacje możesz określić kryteria, które będą wykorzystywane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich źródłem Windows Update:

WUA został przełączony na Serwer administracyjny

Szczegóły aplikacji Kaspersky

W sekcji Aplikacje Kaspersky możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o wybraną zarządzaną aplikację:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Nazwa aktualizacji krytycznej
 • Stan aplikacji
 • Ostatnia aktualizacja modułów
 • Urządzenie jest zarządzane przez Kaspersky Security Center 14.2
 • Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana

W sekcji Ochrona antywirusowa możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o ich stan ochrony:

 • Data opublikowania baz danych
 • Liczba wpisów w bazie danych
 • Ostatnie skanowanie
 • Wykryte zagrożenia

W sekcji Szyfrowanie możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w oparciu o wybrany algorytm szyfrowania:

Algorytm szyfrowania

Podsekcja Składniki aplikacji obejmuje listę składników tych aplikacji, które mają odpowiednie wtyczki administracyjne zainstalowane w Kaspersky Security Center Web Console.

W sekcji Składniki aplikacji możesz określić kryteria uwzględniania urządzeń – zgodnie ze statusami i numerami wersji komponentów, które odpowiadają wybieranej przez ciebie aplikacji:

 • Stan
 • Wersja

Znaczniki

W sekcji Znaczniki możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o słowa kluczowe (znaczniki), które wcześniej zostały dodane do opisów zarządzanych urządzeń:

Zastosuj, jeśli co najmniej jeden określony znacznik jest zgodny

Aby dodać tagi do kryterium, kliknij przycisk Dodaj i wybierz tagi, klikając pole wejściowe Znacznik. Określanie, czy urządzenia z wybranymi tagami mają być uwzględniane w wyborze urządzeń, czy też wykluczane.

 • Musi zawierać
 • Nie może zawierać

Użytkownicy

W sekcji Użytkownicy możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze według kont użytkowników, którzy logowali się do systemu operacyjnego.

 • Ostatni użytkownik zalogowany do systemu
 • Użytkownik zalogowany do systemu co najmniej raz

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.