Konfigurowanie zapasowego certyfikatu serwera iOS MDM

19 marca 2024

ID 210607

Funkcjonalność serwera iOS MDM umożliwia wystawienie certyfikatu zapasowego. Ten certyfikat jest przeznaczony do użycia w profilach iOS MDM, aby zapewnić bezproblemowe przełączanie zarządzanych urządzeń iOS po wygaśnięciu certyfikatu iOS MDM Server.

Jeśli Twój serwer iOS MDM używa domyślnego certyfikatu wystawionego przez Kaspersky, możesz wystawić certyfikat zapasowy (lub określić własny certyfikat niestandardowy jako zapasowy) przed wygaśnięciem certyfikatu serwera iOS MDM. Domyślnie certyfikat zapasowy jest wystawiany automatycznie 60 dni przed wygaśnięciem certyfikatu serwera iOS MDM. Zapasowy certyfikat serwera iOS MDM staje się certyfikatem głównym natychmiast po wygaśnięciu certyfikatu serwera iOS MDM. Klucz publiczny jest dystrybuowany do wszystkich zarządzanych urządzeń za pośrednictwem profili konfiguracyjnych, więc nie ma konieczności ręcznego przesyłania go.

W celu wystawienia certyfikatu zapasowego serwera iOS MDM lub określenia niestandardowego certyfikatu zapasowego:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
 2. Na liście serwerów urządzeń mobilnych wybierz odpowiedni serwer iOS MDM, a następnie w prawej części okna kliknij przycisk Konfiguruj Serwer iOS MDM.
 3. W oknie ustawień serwera iOS MDM wybierz sekcję Certyfikaty.
 4. W sekcji ustawień Certyfikat zapasowy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli planujesz nadal korzystać z certyfikatu z podpisem własnym (czyli certyfikatu wystawionego przez Kaspersky):
   1. Kliknij przycisk Wydanie.
   2. W oknie Data aktywacji, które zostanie otwarte, wybierz jedną z dwóch opcji daty, kiedy należy zastosować certyfikat zapasowy:
    • Jeśli chcesz zastosować certyfikat zapasowy w momencie wygaśnięcia aktualnego certyfikatu, wybierz opcję Kiedy aktualny certyfikat wygaśnie.
    • Jeśli chcesz zastosować certyfikat zapasowy przed wygaśnięciem bieżącego certyfikatu, wybierz opcję Po określonym czasie (w dniach). W polu wejściowym obok tej opcji określ czas, po upływie którego certyfikat zapasowy musi zastąpić aktualny certyfikat.

    Okres ważności certyfikatu zapasowego, który określisz, nie może przekraczać okresu ważności bieżącego certyfikatu serwera iOS MDM.

   3. Kliknij przycisk OK.

   Zostanie utworzony zapasowy certyfikat serwera iOS MDM.

  • Jeśli planujesz używać niestandardowego certyfikatu wydanego przez urząd certyfikacji:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.
   2. W otwartym oknie Eksploratora plików określ plik certyfikatu w formacie PEM, PFX lub P12 który jest przechowywany na urządzeniu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Twój niestandardowy certyfikat jest określony jako zapasowy certyfikat serwera iOS MDM.

Masz określony zapasowy certyfikat serwera iOS MDM. Szczegóły certyfikatu zapasowego są wyświetlane w sekcji ustawień Certyfikat zapasowy (nazwa certyfikatu, nazwa wystawcy, data wygaśnięcia i data zastosowania certyfikatu zapasowego, jeśli istnieje).

Zobacz również:

Informacje o certyfikatach Kaspersky Security Center

Dodawanie profilu konfiguracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.