Porównanie Kaspersky Security Center: opartego na systemie Windows i opartego na systemie Linux

19 marca 2024

ID 211055

Kaspersky dostarcza Kaspersky Security Center jako rozwiązanie lokalne dla dwóch platform — Windows i Linux. W rozwiązaniu opartym na systemie Windows Serwer administracyjny jest instalowany na urządzeniu z systemem Windows, a rozwiązanie oparte na systemie Linux ma wersję Serwera administracyjnego zaprojektowaną do zainstalowania na urządzeniu z systemem Linux. Ta pomoc online zawiera informacje o Kaspersky Security Center Windows. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania opartego na systemie Linux można znaleźć w Pomocy online Kaspersky Security Center Linux.

Poniższa tabela umożliwia porównanie głównych funkcji Kaspersky Security Center jako rozwiązania opartego na systemie Windows i jako rozwiązania opartego na systemie Linux.

Porównanie funkcji Kaspersky Security Center działającego jako rozwiązanie oparte na systemie Windows i rozwiązanie oparte na systemie Linux

 

Funkcja lub właściwość

Kaspersky Security Center 14.2

 

Rozwiązanie oparte na systemie Windows

Rozwiązanie oparte na systemie Linux

Lokalizacja Serwera administracyjnego

Lokalnie

Lokalnie

Lokalizacja systemu zarządzania bazą danych (DBMS)

Lokalnie

Lokalnie

System operacyjny do zainstalowania Serwera administracyjnego

Windows

Linux

Typ konsoli administracyjnej

Lokalne i internetowe

Internetowe

System operacyjny do zainstalowania internetowej konsoli administracyjnej

Windows lub Linux

Linux

Hierarchia Serwerów administracyjnych

Tak.

Tak.

Hierarchia Grupy administracyjnej

Tak.

Tak.

Przeszukiwanie sieci

Tak.

Tak.

(tylko według zakresów IP)

Maksymalna liczba zarządzanych urządzeń

100 000

20 000

Ochrona urządzeń zarządzanych przez systemy Windows, macOS i Linux

Tak.

Tak.

(tylko ochrona urządzeń z systemem Linux i Windows)

Ochrona urządzeń mobilnych

Tak.

Nie.

Ochrona maszyn wirtualnych

Tak.

Nie.

Ochrona infrastruktury chmury publicznej

Tak.

Nie.

Zarządzanie bezpieczeństwem zorientowane na urządzenie

Tak.

Tak.

Zarządzanie bezpieczeństwem zorientowane na użytkownika

Tak.

Tak.

Zasady aplikacji

Tak.

Tak.

Zadania dla aplikacji Kaspersky

Tak.

Tak.

Kaspersky Security Network

Tak.

Tak.

KSN Proxy

Tak.

Tak.

Kaspersky Private Security Network

Tak.

Tak.

Scentralizowane wdrażanie kluczy licencyjnych dla aplikacji Kaspersky

Tak.

Tak.

Automatyczna aktualizacja antywirusowych baz danych

Tak.

Tak.

Obsługa wirtualnych Serwerów administracyjnych

Tak.

Tak.

Instalowanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich i naprawianie luk w zabezpieczeniach oprogramowania firm trzecich

Tak.

Nie.

(tylko przy użyciu zadania zdalnej instalacji)

Powiadomienia o zdarzeniach, które miały miejsce na zarządzanych urządzeniach

Tak.

Tak.

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tak.

Tak.

Zaloguj się do konsoli przy użyciu uwierzytelniania domeny

Tak.

Nie.

Integracja z systemami SIEM

Tak.

Tak.

(tylko przy użyciu Syslog)

Monitorowanie statusu polityk i zadań

Tak.

Tak.

Wdrażanie klastra trybu failover Kaspersky Security Center

Tak.

Tak.

Instalowanie Serwera administracyjnego na klastrze trybu failover Windows Server

Tak.

Nie.

Używanie SNMP do wysyłania statystyk Serwera administracyjnego do aplikacji innych firm

Tak.

Nie.

Zdalna diagnostyka urządzeń klienckich

Tak.

Nie.

Zdalne połączenie z pulpitem urządzenia klienckiego

Tak.

Nie.

Zarządzanie rewizjami obiektów

Tak.

Nie.

Automatyczna aktualizacja aplikacji Kaspersky

Tak.

Nie.

Instalacja systemów operacyjnych na urządzeniach klienckich

Tak.

Nie.

Serwer WWW do publikowania pakietów instalacyjnych i innych plików

Tak.

Nie.

Przeglądanie i praca z alertami wykrytymi przez Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Tak.

Nie.

Używanie Serwera administracyjnego jako serwera WSUS

Tak.

Nie.

Integracja z Kaspersky Managed Detection and Response

Tak.

Nie.

Obsługa Adaptacyjnej kontroli anomalii

Tak.

Nie.

Obsługa klastrów i macierzy serwerowych w grupach administracyjnych

Tak.

(tylko w konsoli administracyjnej opartej na konsoli MMC)

Nie.

Zarządzanie licencjami stron trzecich

Tak.

Nie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.