Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

19 marca 2024

ID 211403

Możesz włączyć weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników Serwera administracyjnego, jeśli Twoje konto ma uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów bezpośrednio w obszarze funkcjonalnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika i jeśli jesteś uwierzytelniony za pomocą weryfikacji dwuetapowej.

W celu włączenia weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników:

 1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Na zakładce Bezpieczeństwo uwierzytelniania w oknie właściwości ustaw przycisk przełącznika opcji weryfikacja dwuetapowa dla wszystkich użytkowników w pozycji włączenia.
 3. Jeśli nie włączyłeś weryfikacji dwuetapowej na swoim koncie, aplikacja otworzy okno dla włączenia weryfikacji dwuetapowej dla Twojego konta.
  1. W oknie weryfikacji dwuetapowej kliknij Zobacz, jak skonfigurować weryfikację dwuetapową.
  2. Wprowadź ręcznie klucz tajny w aplikacji uwierzytelniającej lub kliknij opcję Wyświetl kod QR i zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji uwierzytelniającej na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać jednorazowy kod zabezpieczający.
  3. W oknie weryfikacji dwuetapowej określ kod zabezpieczający, wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i zastosuj.

Weryfikacja dwuetapowa jest włączona dla wszystkich użytkowników. Od teraz wszyscy użytkownicy Serwera administracyjnego, w tym użytkownicy dodani po włączeniu weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników, muszą konfigurować weryfikację dwuetapową dla swoich kont, z wyjątkiem użytkowników, których konta są wykluczone z weryfikacji dwuetapowej.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla własnego konta

Wykluczanie kont z weryfikacji dwuetapowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.