Przewodnik po API

19 marca 2024

ID 211453

Ten podręcznik informacyjny Kaspersky Security Center OpenAPI ma na celu pomóc w następujących zadaniach:

 • Automatyzacja i personalizacja. Możesz zautomatyzować zadania, których możesz nie chcieć obsługiwać ręcznie, przy użyciu Konsoli administracyjnej. Możesz także zaimplementować scenariusze niestandardowe, które nie są jeszcze obsługiwane w Konsoli administracyjnej. Na przykład, jako administrator możesz użyć Kaspersky Security Center OpenAPI do tworzenia i uruchamiania skryptów, które ułatwią tworzenie struktury grup administracyjnych i jej aktualizowanie.
 • Niestandardowy rozwój. Na przykład, można opracować dla klientów alternatywną Konsolę administracyjną opartą na konsoli MMC, która zezwala na ograniczony zestaw działań.

W przewodniku informacyjnym interfejsu OpenAPI możesz użyć pola wyszukiwania w prawej części ekranu, aby znaleźć potrzebne informacje.

unloc_icon_API_open PRZEWODNIK PO OPENAPI

Próbki skryptów

Przewodnik referencyjny OpenAPI zawiera przykłady skryptów Pythona wymienionych w poniższej tabeli. Przykłady pokazują, w jaki sposób można wywoływać metody OpenAPI i automatycznie wykonywać różne zadania w celu ochrony sieci, na przykład utworzyć hierarchię "podstawowa/dodatkowa" , uruchamiać zadania w Kaspersky Security Center lub przypisywać punkty dystrybucji. Możesz uruchamiać próbki bez zmian lub tworzyć własne skrypty na ich podstawie.

Wywoływanie metody OpenAPI i uruchamianie skryptów:

 1. Pobierz archiwum KlAkOAPI.tar.gz. To archiwum zawiera pakiet KlAkOAPI i próbki (możesz je skopiować z archiwum lub z przewodnika referencyjnego OpenAPI). Archiwum KlAkOAPI.tar.gz znajduje się również w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center.
 2. Zainstaluj pakiet KlakOAPI z archiwum KlAkOAPI.tar.gz na urządzeniu, na którym zainstalowany jest Serwer administracyjny.

  Możesz wywoływać metody OpenAPI, uruchamiać przykłady i własne skrypty tylko na urządzeniach, na których zainstalowany jest Serwer administracyjny i pakiet KlAkOAPI.

  Dopasowywanie scenariuszy użytkowników i próbek metod Kaspersky Security Center OpenAPI

  Próbka

  Cel próbki

  Scenariusz

  Zarejestruj KlAkParams

  Możesz wyodrębniać i przetwarzać dane za pomocą struktury danych KlAkParams. Przykład pokazuje, jak pracować z tą strukturą danych.

  Przykładowe dane wyjściowe mogą być prezentowane na różne sposoby. Możesz uzyskać dane, aby wysłać metodę HTTP lub użyć ich w swoim kodzie.

  Monitorowanie i raportowanie

  Utwórz i usuń hierarchię "główny/podrzędny"

  Możesz dodać podrzędny Serwer administracyjny i utworzyć hierarchię „główny/podrzędny”. Alternatywnie, możesz odłączyć podrzędny Serwer administracyjny od hierarchii.

  Utwórz hierarchię grup ze strukturą opartą na jednostce Active Directory

  Możesz przeszukać jednostkę Active Directory i utworzyć hierarchię wykrytych grup urządzeń.

  Tworzenie grup administracyjnych

  Utwórz hierarchię grup ze strukturą opartą na buforowanej jednostce Active Directory

  Możesz utworzyć hierarchię zarządzanych grup urządzeń w oparciu o wcześniej przeszukiwaną jednostkę Active Directory. Jeśli po ostatnim przeszukiwaniu w Active Directory pojawią się nowe urządzenia, nie zostaną dodane do grupy, ponieważ nie znajdują się w zapisanych wynikach przeszukiwania.

  Tworzenie grup administracyjnych

  Pobierz pliki listy sieci przez bramę połączenia do określonego urządzenia

  Możesz nawiązać połączenie z Agentem sieciowym na żądanym urządzeniu za pomocą bramy połączenia, a następnie pobrać plik z listą sieci na swoje urządzenie.

  Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

  Zainstaluj klucz licencyjny przechowywany w głównym repozytorium Serwera administracyjnego na dodatkowych Serwerach administracyjnych

  Możesz połączyć się z głównym Serwerem administracyjnym, pobrać z niego wymagany klucz licencyjny i przesłać go do wszystkich pomocniczych Serwerów administracyjnych znajdujących się w hierarchii.

  Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

  Utwórz raport obowiązujących uprawnień użytkownika

  Możesz utworzyć różne raporty. Na przykład, korzystając z tego przykładu, można wygenerować raport o obowiązujących uprawnieniach użytkownika. Ten raport opisuje uprawnienia, jakie użytkownik posiada, w zależności od jego grupy i roli.

  Raport można pobrać w formacie HTML, PDF lub Excel.

  Generowanie i przeglądanie raportu

  Rozpocznij zadanie dla urządzenia

  Możesz nawiązać połączenie z Agentem sieciowym na żądanym urządzeniu za pomocą bramy połączenia, a następnie pobrać żądane zadanie.

  Ręczne uruchamianie zadania

  Utwórz podsieci IP w oparciu o witrynę i usługi Active Directory

  Podsieć IP można utworzyć na podstawie używanej jednostki Active Directory.

  Przykład uruchamia przeszukiwanie określonego zakresu adresów IP i usuwa wykryte podsieci, aby uniknąć ich konfliktu z nową podsiecią. Dlatego nie uruchamiaj tego przykładu w sieci, w której ważne jest zapisanie podsieci.

  Po przeszukaniu próbka odwołuje się do Active Directory, sprawdza każde znajdujące się w nim urządzenie i tworzy podsieć IP. W tym celu próbka używa masek i adresów IP wszystkich urządzeń.

  Konfigurowanie ochrony sieci

  Zarejestruj punkty dystrybucji dla urządzeń w grupie

  Zarządzane urządzenia można przypisać jako punkty dystrybucji (wcześniej nazywane agentami aktualizacji).

  Aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

  Wylicz wszystkie grupy

  Na grupach administracyjnych możesz wykonać różne akcje. Przykład pokazuje, jak wykonać następujące czynności:

  • Uzyskaj identyfikator grupy głównej „Zarządzane urządzenia”
  • Poruszaj się po hierarchii grupy
  • Pobierz pełną, rozszerzoną hierarchię grup wraz z ich nazwami i zagnieżdżeniem

  Konfigurowanie Serwera administracyjnego

  Wylicz zadania, przeszukaj statystyki zadań i uruchom zadanie

  Możesz znaleźć następujące informacje:

  • Historia postępu zadania
  • Aktualny stan zadania
  • Liczba zadań z różnymi stanami

  Możesz także uruchomić zadanie. Domyślnie próbka uruchamia zadanie po wygenerowaniu statystyk.

  Monitorowanie wykonywania zadania

  Utwórz i uruchom zadanie

  Możesz utworzyć zadanie. W przykładzie określ następujące parametry zadania:

  • Typ
  • Metoda uruchamiania
  • Nazwa
  • Grupa urządzeń, dla której będzie używane zadanie

  Domyślnie, przykład tworzy zadanie typu „Pokaż wiadomość”. Możesz uruchomić to zadanie dla wszystkich zarządzanych urządzeń Serwera administracyjnego. W razie potrzeby możesz określić własne parametry zadania.

  Tworzenie zadania

  Wylicz klucze licencyjne

  Możesz uzyskać listę wszystkich aktywnych kluczy licencyjnych dla aplikacji Kaspersky zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach Serwera administracyjnego. Lista zawiera szczegółowe dane o każdym kluczu licencyjnym, takim jak nazwa, typ lub data wygaśnięcia.

  Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

  Utwórz i znajdź użytkownika wewnętrznego

  Możesz utworzyć konto do dalszej pracy.

  Wybieranie konta do uruchamiania Serwera administracyjnego

  Utwórz kategorię niestandardową

  Możesz utworzyć kategorię aplikacji z potrzebnymi parametrami.

  Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

  Wylicz użytkowników przy użyciu SrvView

  Możesz użyć klasy SrvView, aby zażądać szczegółowych informacji z serwera administracyjnego. Na przykład, możesz uzyskać listę użytkowników, korzystając z tego przykładu.

  Zarządzanie kontami użytkowników

Aplikacje współpracujące z Kaspersky Security Center poprzez interfejs OpenAPI

Niektóre aplikacje współpracują z Kaspersky Security Center poprzez interfejs OpenAPI. Do takich aplikacji należą na przykład Kaspersky Anti Targeted Attack Platform lub Kaspersky Security for Virtualization. Może to być również niestandardowa aplikacja kliencka utworzona przez Ciebie w oparciu o OpenAPI.

Aplikacje współpracujące z Kaspersky Security Center poprzez interfejs OpenAPI łączą się z serwerem administracyjnym. Jeżeli skonfigurowano listę dozwolonych adresów IP do łączenia się z serwerem administracyjnym, dodaj adresy IP urządzeń, na których zainstalowane są aplikacje korzystające z Kaspersky Security Center OpenAPI. Aby dowiedzieć się, czy aplikacja, z której korzystasz, działa z interfejsem OpenAPI, zapoznaj się z sekcją pomocy dla tej aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.