Edytowanie nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego

19 marca 2024

ID 211461

Możesz mieć kilka identyfikatorów (nazywanych wystawcami) dla różnych Serwerów administracyjnych. Możesz zmienić nazwę wystawcy kodu zabezpieczającego w przypadku, gdy, na przykład, jeśli Serwer administracyjny już używa podobnej nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego dla innego Serwera administracyjnego. Domyślnie, nazwa wystawcy kodu zabezpieczającego jest taka sama, jak nazwa Serwera administracyjnego.

Po zmianie nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego należy ponownie wystawić nowy klucz tajny i przekazać go do aplikacji uwierzytelniającej.

W celu określenia nowej nazwy wystawcy kodu zabezpieczającego:

  1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

    Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

  2. W otwartym oknie ustawień użytkownika wybierz zakładkę Ochrona konta.
  3. Na zakładce Ochrona konta kliknij odnośnik Edytuj.

    Zostanie otwarta sekcja Edytuj wydawcę kodu zabezpieczającego.

  4. Określ nową nazwę wydawcy kodu zabezpieczającego.
  5. Kliknij przycisk OK.

Nowa nazwa wystawcy kodu zabezpieczającego została określona dla Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.