Wykluczanie kont z weryfikacji dwuetapowej

19 marca 2024

ID 211812

Możesz wykluczyć konto z weryfikacji dwuetapowej, jeśli Twoje konto ma uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów bezpośrednio w obszarze funkcjonalnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika.

Jeśli konto użytkownika zostało wykluczone z weryfikacji dwuetapowej, użytkownik ten może zalogować się do Konsoli administracyjnej lub Kaspersky Security Center Web Console bez korzystania z weryfikacji dwuetapowej.

Wykluczenie kont z weryfikacji dwuetapowej może być konieczne w przypadku kont usług, które nie mogą przekazać kodu zabezpieczającego podczas uwierzytelniania.

W celu wykluczenia konta użytkownika z weryfikacji dwuetapowej:

  1. Jeśli chcesz wykluczyć konto Active Directory, wykonaj Przeszukiwanie Active Directory, aby odświeżyć listę użytkowników Serwera administracyjnego.
  2. W drzewie konsoli otwórz folder Konta użytkowników.

    Domyślnie folder Konta użytkowników jest podfolderem folderu Zaawansowane.

  3. W obszarze roboczym kliknij dwukrotnie konto użytkownika, które chcesz wykluczyć z weryfikacji dwuetapowej
  4. W oknie Właściwości:<nazwa użytkownika>, które zostanie otwarte, wybierz sekcję Weryfikacja dwuetapowa.
  5. W otwartej sekcji wybierz opcję Użytkownik może przejść uwierzytelnianie tylko przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
  6. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

To konto użytkownika jest wykluczone z weryfikacji dwuetapowej. Wykluczone konta możesz sprawdzić na liście kont użytkowników.

Zobacz również:

Scenariusz: konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.