Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

19 marca 2024

ID 211813

Możesz włączyć weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników Serwera administracyjnego, jeśli Twoje konto ma uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów bezpośrednio w obszarze funkcjonalnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika i jeśli jesteś uwierzytelniony za pomocą weryfikacji dwuetapowej.

W celu włączenia weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników:

  1. W drzewie konsoli Kaspersky Security Center otwórz menu kontekstowe folderu Serwer administracyjny i wybierz Właściwości.
  2. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w panelu Sekcje wybierz Zaawansowane, a następnie Weryfikacja dwuetapowa.
  3. Kliknij przycisk Skonfiguruj wymagane, aby włączyć weryfikację dwuetapową dla wszystkich użytkowników.
  4. Jeśli nie włączyłeś weryfikacji dwuetapowej na swoim koncie, aplikacja otworzy okno dla włączenia weryfikacji dwuetapowej dla Twojego konta.
    1. Wprowadź tajny klucz w aplikacji uwierzytelniającej, aby uzyskać jednorazowy kod zabezpieczający. Tajny klucz można wprowadzić do aplikacji uwierzytelniania ręcznie lub też zeskanować kod QR za pomocą odpowiedniej aplikacji na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać jednorazowy kod zabezpieczający.
    2. Określ kod zabezpieczający wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości weryfikacji dwuetapowej.
  5. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Weryfikacja dwuetapowa jest włączona dla wszystkich użytkowników. Od teraz wszyscy użytkownicy Serwera administracyjnego, w tym użytkownicy dodani po włączeniu tej opcji, muszą konfigurować weryfikację dwuetapową dla swoich kont, z wyjątkiem użytkowników, których konta są wykluczone z weryfikacji dwuetapowej.

Zobacz również:

Scenariusz: konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników

Włączanie weryfikacji dwuetapowej dla własnego konta

Wykluczanie kont z weryfikacji dwuetapowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.