Nawiązywanie połączenia w tle

19 marca 2024

ID 212566

Aby umożliwić Kaspersky Security Center Web Console wykonywanie zadań w tle, musisz ustanowić połączenie w tle pomiędzy Kaspersky Security Center Web Console i Serwerem administracyjnym. Możesz nawiązać to połączenie tylko wtedy, jeśli Twoje konto ma uprawnienie Modyfikuj listy ACL obiektów w obszarze funkcyjnym Cechy ogólne: Uprawnienia użytkownika.

Jeśli zainstalujesz wtyczkę Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.3 lub zaktualizujesz wtyczkę Kaspersky Endpoint Security for Windows z wersji wcześniejszej niż 11.7, a połączenie w tle nie zostanie jeszcze nawiązane, zostanie wyświetlone powiadomienie, że musisz nawiązać połączenie w tle. Ponadto będziesz musiał nadać kontu usługi uprawnienia obszaru funkcjonalnego Funkcje ogólne: Operacje na Serwerze administracyjnym.

Aby nawiązać połączenie w tle:

  1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia konsoliIntegracja.
  2. Na karcie Integracja przełącz przełącznik służący do nawiązywania połączenia w tle do pozycji: Nawiąż połączenie w tle na potrzeby integracji między usługami Włączono.
  3. W otwartej sekcji Usługa, która nawiązuje połączenie w tle, zostanie uruchomiona na serwerze Kaspersky Security Center Web Console kliknij przycisk OK.

Połączenie w tle pomiędzy konsolą Kaspersky Security Center Web Console i Serwerem administracyjnym jest nawiązywane. Serwer administracyjny tworzy konto dla połączenia w tle, które jest używane jako konto usługi do utrzymywania interakcji między Kaspersky Security Center a inną aplikacją lub rozwiązaniem Kaspersky. Nazwa tego konta usługi zawiera przedrostek NWCSvcUser.

Serwer administracyjny automatycznie zmienia hasło do konta usługi co 30 dni ze względów bezpieczeństwa. Nie możesz usunąć konta usługi ręcznie. Serwer administracyjny automatycznie usuwa to konto po wyłączeniu połączenia między usługami. Serwer administracyjny tworzy jedno konto usługi dla każdej Konsoli administracyjnej i przypisuje wszystkie konta usług do grupy bezpieczeństwa o nazwie ServiceNwcGroup. Serwer administracyjny tworzy grupę zabezpieczeń automatycznie podczas procesu instalacji Kaspersky Security Center. Nie możesz usunąć tej grupy zabezpieczeń ręcznie.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji zabezpieczających

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.