Wyłączanie ogłoszeń Kaspersky

19 marca 2024

ID 214003

W Kaspersky Security Center Web Console sekcja Ogłoszenia firmy Kaspersky (Monitorowanie i raportowanie → Ogłoszenia firmy Kaspersky) zawiera informacje dotyczące Twojej wersji Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji, zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać ogłoszeń firmy Kaspersky, możesz wyłączyć tę funkcję.

Ogłoszenia firmy Kaspersky obejmują dwa rodzaje informacji: ogłoszenia związane z bezpieczeństwem oraz ogłoszenia marketingowe. Możesz wyłączyć ogłoszenia każdego typu osobno.

W celu wyłączenia ogłoszeń związanych z bezpieczeństwem:

  1. Z drzewa konsoli wybierz Serwer administracyjny, dla którego chcesz wyłączyć ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa.
  2. Kliknij go prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Właściwości.
  3. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji Ogłoszenia Kaspersky wyłącz opcję Włącz wyświetlanie ogłoszeń Kaspersky w Kaspersky Security Center Web Console.
  4. Kliknij OK.

Ogłoszenia firmy Kaspersky są wyłączone.

Ogłoszenia marketingowe są domyślnie wyłączone. Otrzymujesz ogłoszenia marketingowe tylko wtedy, gdy włączyłeś Kaspersky Security Network (KSN). Możesz wyłączyć tego typu ogłoszenia, wyłączając KSN.

Zobacz również:

Informacje o ogłoszeniach firmy Kaspersky

Określanie ustawień ogłoszeń Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.