Używanie punktu dystrybucji jako serwera push

19 marca 2024

ID 219573

W Kaspersky Security Center punkt dystrybucji może działać jako serwer push dla urządzeń zarządzanych za pośrednictwem protokołu mobilnego oraz zarządzanych za pośrednictwem agenta sieciowego. Na przykład, serwer push musi być włączony, jeśli chcesz mieć możliwość wymuszenia synchronizacji urządzeń KasperskyOS z Serwerem administracyjnym. Serwer push posiada ten sam obszar zarządzanych urządzeń jako punkt dystrybucji, na którym włączono serwer push. Jeśli posiadasz kilka punktów dystrybucji przypisanych dla tej samej grupy administracyjnej, możesz włączyć serwer push na każdym punkcie dystrybucji. W tym przypadku Serwer administracyjny rozkłada obciążenie między punkty dystrybucji.

Serwer push obsługuje do 50 000 jednoczesnych połączeń.

Punktów dystrybucji można używać jako serwerów push, aby zapewnić ciągłą łączność między zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym. W przypadku niektórych operacji, takich jak uruchamianie i zatrzymywanie zadań lokalnych, odbieranie statystyk dla zarządzanej aplikacji lub tworzenie tunelu, wymagana jest ciągła łączność. Jeśli używasz punktu dystrybucji jako serwera push, nie musisz używać opcji Nie odłączaj od Serwera administracyjnego na zarządzanych urządzeniach lub wysyłaj pakiety do portu UDP Agenta sieciowego.

W celu użycia punktu dystrybucji jako serwera push:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z otwartego menu kontekstowego węzła wybierz Właściwości.
 3. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 4. Na liście wybierz żądany punkt dystrybucji, a następnie kliknij Właściwości.
 5. W otwartym oknie właściwości punktu dystrybucji, w sekcji Ogólne lewego panelu Sekcje wybierz opcję Użyj tego punktu dystrybucji jako serwera push.
 6. Określ numer portu serwera push, czyli portu na punkcie dystrybucji, którego urządzenia klienckie będą używać do nawiązywania połączeń.

  Domyślnie wykorzystywany jest port 13295.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości punktu dystrybucji.
 8. Otwórz okno właściwości zasady Agenta sieciowego.
 9. W sekcji Łączność przejdź do podsekcji Sieć.
 10. W podsekcji Sieć wybierz opcję Użyj punktu dystrybucji do wymuszenia nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

Punkt dystrybucji zacznie działać jako serwer push. Teraz może wysyłać powiadomienia push na urządzenia klienckie.

Jeśli zarządzasz urządzeniami z zainstalowanym KasperskyOS lub planujesz to zrobić, musisz użyć punktu dystrybucji jako serwera push. Możesz także użyć punktu dystrybucji jako serwera push, jeśli chcesz wysłać powiadomienia push na urządzenia klienckie.

Zobacz również:

Aktualizowanie oprogramowania na urządzeniu klienckim poprzez punkt dystrybucji

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Punkt dystrybucji

Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.