Informacje o Identity and Access Manager

19 marca 2024

ID 221048

Identity and Access Manager (nazywany również IAM) to komponent Kaspersky Security Center Web Console, który umożliwia korzystanie z logowania jednokrotnego (SSO) między konsolą Kaspersky Security Center Web Console a interfejsem webowym Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. IAM korzysta z protokołu OAuth 2.0, aby zapewnić autoryzację Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks w Kaspersky Security Center Web Console.

W tym przypadku Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, do którego uzyskujesz dostęp za pośrednictwem konsoli Kaspersky Security Center Web Console, jest określany jako serwer zasobów, a konsola Kaspersky Security Center Web Console i interfejs webowy Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks są określane jako klienty OAuth 2.0. Serwer zasobów to program, który współpracuje z wieloma użytkownikami i wymaga autoryzacji. Klient używa tokena do autoryzacji na serwerze zasobów. Token to unikatowa sekwencja bajtów. Po wygaśnięciu tokena jest on automatycznie ponownie wystawiany. IAM działa jako jeden serwer autoryzacji dla wielu klientów OAuth 2.0.

Możesz zainstalować IAM podczas instalacji Kaspersky Security Center Web Console. Możesz włączyć ją później w dowolnym momencie w ustawieniach Kaspersky Security Center Web Console. Jeśli Kaspersky Industrial CyberSecurity Server lub interfejs webowy Kaspersky Industrial CyberSecurity jest zainstalowany na urządzeniu, który jest zarządzany przez ten sam Serwer administracyjny, IAM wykryje ten program i wyświetli powiadomienie w konsoli Kaspersky Security Center Web Console informujące o tym fakcie. Możesz zarejestrować Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, a później używać SSO zarówno dla konsoli Kaspersky Security Center Web Console, jak i interfejsu webowego Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.

Jeśli wylogujesz się z konsoli Kaspersky Security Center Web Console, Twoja sesja w interfejsie webowym Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks zostanie zakończona i będziesz musiał ponownie zalogować się do Kaspersky Security Center Web Console.

Zobacz również:

Włączanie Identity and Access Manager: scenariusz

Konfigurowanie Identity and Access Manager w Kaspersky Security Center Web Console

Rejestrowanie interfejsu aplikacji Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks w Kaspersky Security Center Web Console

Czas życia tokenów i limit czasu autoryzacji dla Identity and Access Manager

Pobieranie i dystrybucja certyfikatów IAM

Wyłączanie Identity and Access Manager

Instalowanie Kaspersky Security Center Web Console

Porty używane przez Kaspersky Security Center Web Console

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.