Czas życia tokenów i limit czasu autoryzacji dla Identity and Access Manager

19 marca 2024

ID 221068

Podczas konfigurowania Identity and Access Manager (zwany również IAM) należy określić ustawienia okresu istnienia tokena i limitu czasu autoryzacji. Ustawienia domyślne mają odzwierciedlać zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i obciążenie serwera. Jednakże możesz zmienić te ustawienia zgodnie z zasadami Twojej organizacji.

IAM automatycznie ponownie wystawiają token, gdy zbliża się jego ważność.

Poniższa tabela zawiera domyślne ustawienia okresu istnienia tokena.

Ustawienia czasu życia tokena

Token

Domyślna żywotność (w sekundach)

Opis

Token tożsamości (id_token)

86400

Token tożsamości używany przez klienta OAuth 2.0 (czyli Kaspersky Security Center Web Console lub Kaspersky Industrial CyberSecurity Console). IAM wysyła token identyfikatora zawierający informacje o użytkowniku (czyli profil użytkownika) do klienta.

Token dostępu (access_token)

86400

Token dostępu używany przez klienta OAuth 2.0 do uzyskiwania dostępu do serwera zasobów w imieniu właściciela zasobu zidentyfikowanego przez IAM.

Token odświeżania (refresh_token)

172800

Klient OAuth 2.0 używa tego tokena do ponownego wystawiania tokena tożsamości i tokena dostępu.

Poniższa tabela zawiera listę limitów czasu dla auth_code i login_consent_request.

Ustawienia limitu czasu autoryzacji

Ustawienie

Domyślny limit czasu (w sekundach)

Opis

Kod autoryzacji (auth_code)

3600

Limit czasu wymiany kodu na token. Klient OAuth 2.0 wysyła ten kod do serwera zasobów i otrzymuje w zamian token dostępu.

Przekroczono limit czasu żądania zgody na logowanie (login_consent_request)

3600

Limit czasu na delegowanie uprawnień użytkownika do klienta OAuth 2.0.

Aby uzyskać więcej informacji o tokenach, zajrzyj na stronę internetową OAuth.

Zobacz również:

Włączanie Identity and Access Manager: scenariusz

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.