Przeszukiwanie Zeroconf

19 marca 2024

ID 222066

Ten typ przeszukiwania jest obsługiwany tylko w przypadku punktów dystrybucji opartych na systemie Linux.

Punkt dystrybucji może przeszukiwać sieci, które mają urządzenia z adresami IPv6. W takim przypadku zakresy adresów IP nie są określone, a punkt dystrybucji przeszukuje całą sieć za pomocą zero-configuration networking (zwany również Zeroconf). Aby rozpocząć korzystanie z Zeroconf, musisz zainstalować narzędzie avahi-browse w punkcie dystrybucji.

W celu włączenia przeszukiwania Zeroconf:

  1. W drzewie konsoli, w folderze Wykrywanie urządzeń wybierz podfolder Zakresy IP.

    Możesz przejść z folderu Urządzenia nieprzypisane do folderu Wykrywanie urządzeń poprzez kliknięcie Przeszukaj teraz.

  2. Kliknij Konfiguruj przeszukiwanie.
  3. W otwartym oknie właściwości zakresów adresów IP wybierz Włącz przeszukiwanie za pomocą technologii Zeroconf.

Następnie punkt dystrybucji zaczyna przeszukiwać sieć. W takim przypadku określone zakresy adresów IP są ignorowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.