Instalowanie Kaspersky Security Center na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 222473

Kaspersky Security Center jest instalowany na obu węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center oddzielnie. W pierwszej kolejności instalujesz aplikację na węźle aktywnym, a następnie na węźle pasywnym. Podczas instalacji wybierasz, który węzeł będzie aktywny, a który będzie pasywny.

Tylko użytkownik z grupy domen KLAdmins może zainstalować Kaspersky Security Center na każdym węźle.

W celu zainstalowania Kaspersky Security Center na aktywnym węźle klastra trybu failover Kaspersky Security Center:

 1. Uruchom plik wykonywalny ksc_14.2_<numer kompilacji>_full_<wersja językowa>.exe.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania. W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj Serwer administracyjny Kaspersky Security Center, aby uruchomić Kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 2. Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia następujących: zaznacz następujące pola:
  • Warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
  • Politykę prywatności opisującą zasady przetwarzania danych

  Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól.

  Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy licencyjnej lub Polityki prywatności, anuluj instalację, klikając przycisk Anuluj.

 3. Wybierz Węzeł podstawowy klastra Kaspersky Failover, aby zainstalować aplikację na aktywnym węźle.
 4. W oknie Folder współdzielony wykonaj następujące czynności:
  • W polach Udział stanu i Udział danych określ ścieżki do folderów współdzielonych, które utworzyłeś na serwerze plików podczas jego przygotowania.
  • W polach Dysk udziału stanu i Dysk udziału danych wybierz dyski sieciowe, na które zmapowałeś foldery współdzielone podczas przygotowania węzłów.
  • Wybierz tryb łączności klastra: za pośrednictwem dodatkowej karty sieciowej lub modułu równoważenia obciążenia innej firmy.
 5. Wykonaj inne kroki instalacji niestandardowej, zaczynając od kroku 3.

  W kroku 13 określ adres IP dodatkowej karty sieciowej, jeśli utworzyłeś kartę podczas przygotowania węzłów klastra. W przeciwnym razie wpisz adres IP modułu równoważenia obciążenia innej firmy, którego używasz.

Kaspersky Security Center jest zainstalowany na aktywnym węźle.

W celu zainstalowania Kaspersky Security Center na pasywnym węźle klastra trybu failover Kaspersky Security Center:

 1. Uruchom plik wykonywalny ksc_14.2_<numer kompilacji>_full_<wersja językowa>.exe.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania. W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj Serwer administracyjny Kaspersky Security Center, aby uruchomić Kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 2. Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia następujących: zaznacz następujące pola:
  • Warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
  • Politykę prywatności opisującą zasady przetwarzania danych

  Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól.

  Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy licencyjnej lub Polityki prywatności, anuluj instalację, klikając przycisk Anuluj.

 3. Wybierz Węzeł pomocniczy klastra Kaspersky Failover, aby zainstalować aplikację na pasywnym węźle.
 4. W oknie Folder współdzielony, w polu Udział stanu podaj ścieżkę do folderu współdzielonego z informacjami o stanie klastra, który utworzyłeś na serwerze plików podczas jego przygotowania.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.

Kaspersky Security Center jest zainstalowany na pasywnym węźle. Teraz możesz przetestować klaster trybu failover Kaspersky Security Center, aby upewnić się, że został poprawnie skonfigurowany i działa poprawnie.

Zobacz również:

Aktualizowanie Kaspersky Security Center na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.