Odbieranie zdarzeń z Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

19 marca 2024

ID 228385

Informacje o zdarzeniach podczas działania zarządzanych aplikacji, takich jak Kaspersky Endpoint Security for Windows, są przesyłane z zarządzanych urządzeń i rejestrowane w bazie danych Serwera administracyjnego. Domyślnie zdarzenia z wersji 9.0 MR6 i wcześniejszych oprogramowania Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers nie są rejestrowane w bazie danych Serwera administracyjnego. Jeśli Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers w wersji 9.0 MR6 i wcześniejszych jest zainstalowany na zarządzanych urządzeniach w Twojej organizacji i chcesz otrzymywać zdarzenia z tej aplikacji, włącz rejestrację zdarzeń dla tej aplikacji za pomocą narzędzia klscflag.

W celu włączenia rejestracji zdarzeń dla Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers:

 1. Na urządzeniu Serwera administracyjnego uruchom wiersz poleceń systemu Windows na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Zmień bieżący katalog na folder instalacyjny Kaspersky Security Center (zwykle C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center).
 3. Uruchom jedno z następujących poleceń:
  • Instalowanie Serwera administracyjnego na klastrze trybu failover Windows Server:

   klscflag.exe --stp cluster -fset -pv klserver -n KLSRV_EVP_ENABLE_HOST_EVENT_BODY_VALIDATION -t d -v 0

  • Dla Serwera administracyjnego zainstalowanego na węźle klastra pracy awaryjnej Kaspersky Security Center:

   klscflag.exe --stp klfoc -fset -pv klserver -n KLSRV_EVP_ENABLE_HOST_EVENT_BODY_VALIDATION -t d -v 0

  • Dla Serwera administracyjnego, który nie działa na klastrze:

   klscflag.exe -fset -pv klserver -n KLSRV_EVP_ENABLE_HOST_EVENT_BODY_VALIDATION -t d -v 0

Rejestracja zdarzeń dla Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers jest włączona.

W przypadku Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers nie można ustawić okresu przechowywania zdarzeń ani wybrać, które zdarzenia mają zostać zapisane w repozytorium Serwera administracyjnego. Możesz ustawić maksymalną liczbę zdarzeń, które można zapisać w repozytorium. To ustawienie jest stosowane do zdarzeń otrzymanych ze wszystkich aplikacji firmy Kaspersky.

Zobacz również:

Odnawianie certyfikatu APNs

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.