Konfigurowanie trybu samego pulpitu

19 marca 2024

ID 229700

Zanim zaczniesz konfigurować tryb samego pulpitu, upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne:

 • Masz uprawnienia Modyfikacja list ACL obiektów w obszarze funkcjonalnym Funkcje ogólne: uprawnienia użytkownika. Jeśli nie masz tych uprawnień, nie będzie zakładki do konfiguracji trybu.
 • Użytkownik ma uprawnienia Odczyt w obszarze funkcjonalnym Funkcje ogólne: funkcjonalność podstawowa.

Jeśli w Twojej sieci istnieje hierarchia Serwerów administracyjnych, aby skonfigurować tryb samego pulpitu, przejdź do serwera, na którym dostępne jest konto użytkownika w sekcji Użytkownicy i roleUżytkownicy. Może to być serwer główny lub fizyczny serwer pomocniczy. Nie ma możliwości dostosowania trybu na serwerze wirtualnym.

W celu skonfigurowania trybu samego pulpitu:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Użytkownicy.
 2. Kliknij nazwę konta użytkownika, dla którego chcesz dostosować pulpit nawigacyjny za pomocą widżetów.
 3. W otwartym oknie ustawień konta wybierz zakładkę Pulpit nawigacyjny.

  Na karcie, która się otworzy, zostanie wyświetlony ten sam pulpit nawigacyjny, co pulpit dla użytkownika.

 4. Jeśli opcja Wyświetlaj konsolę tylko w trybie samego pulpitu jest włączona, przełącz przełącznik, aby ją wyłączyć.

  Gdy ta opcja jest włączona, nie można również zmienić pulpitu nawigacyjnego. Po wyłączeniu opcji możesz zarządzać widżetami.

 5. Skonfiguruj wygląd pulpitu nawigacyjnego. Zestaw widżetów przygotowany w zakładce Pulpit nawigacyjny jest dostępny dla użytkownika z konfigurowalnym kontem. Użytkownik nie może zmieniać żadnych ustawień ani rozmiaru widżetów, dodawać ani usuwać żadnych widżetów z pulpitu nawigacyjnego. Dlatego dostosuj je dla użytkownika, aby mógł przeglądać statystyki ochrony sieci. W tym celu w zakładce Pulpit nawigacyjny możesz wykonać te same akcje z widżetami, co w sekcji Monitorowanie i raportowaniePulpit nawigacyjny:
 6. Przełącz przycisk przełącznika, aby włączyć opcję Wyświetlaj konsolę w trybie samego pulpitu.

  Następnie dla użytkownika dostępny będzie tylko pulpit nawigacyjny. Użytkownik może monitorować statystyki, ale nie może zmieniać ustawień ochrony sieci i wyglądu pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ wyświetlany jest ten sam pulpit nawigacyjny, co dla użytkownika, nie można również zmienić pulpitu nawigacyjnego.

  Jeśli pozostawisz tę opcję wyłączoną, dla użytkownika zostanie wyświetlone menu główne, dzięki czemu będzie on mógł wykonywać różne akcje w Kaspersky Security Center, w tym zmieniać ustawienia bezpieczeństwa i widżety.

 7. Po zakończeniu konfigurowania trybu samego pulpitu kliknij przycisk Zapisz. Dopiero po tym przygotowany pulpit nawigacyjny zostanie wyświetlony użytkownikowi.
 8. Jeśli użytkownik chce przeglądać statystyki obsługiwanych aplikacji Kaspersky i potrzebuje do tego uprawnień dostępu, skonfiguruj uprawnienia dla użytkownika. Następnie dane aplikacji Kaspersky będą wyświetlane dla użytkownika w widżetach tych aplikacji.

Teraz użytkownik może zalogować się do Kaspersky Security Center na swoim koncie i monitorować statystyki ochrony sieci w trybie samego pulpitu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.