Konfigurowanie serwera administracyjnego z dostępem do internetu w celu usunięcia luk w odizolowanej sieci

15 lutego 2024

ID 230729

Aby przygotować się na usuwanie luk i przesyłanie poprawek w izolowanej sieci, najpierw skonfiguruj serwer administracyjny z dostępem do Internetu, a następnie skonfiguruj odizolowane serwery administracyjne.

W celu skonfigurowania serwera administracyjnego z dostępem do Internetu:

 1. Utwórz dwa foldery na dysku, na którym zainstalowany jest serwer administracyjny:
  • Folder z listą wymaganych aktualizacji
  • Folder na poprawki

  Możesz nazwać te foldery tak, jak chcesz.

 2. Przyznaj prawa dostępu do modyfikacji do grupy KLAdmins w utworzonych folderach, korzystając ze standardowych narzędzi administracyjnych systemu operacyjnego.
 3. Użyj narzędzia klscflag, aby zapisać ścieżki do folderów we właściwościach Serwera administracyjnego.

  Uruchom wiersz poleceń systemu Windows, korzystając z uprawnień administratora, a następnie zmień bieżący katalog na inny za pomocą narzędzia klscflag. Narzędzie klscflag znajduje się w folderze, w którym zainstalowany jest serwer administracyjny. Domyślna ścieżka instalacji to <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.

 4. Wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia systemu Windows:
  • W celu ustawienia ścieżki do folderu dla poprawek:

   klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PATH -t s -v "<ścieżka do folderu>"

  • W celu ustawienia ścieżki do folderu dla listy wymaganych aktualizacji:

   klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_REQ_IMPORT_PATH -t s -v "<ścieżka do folderu>"

  Na przykład: klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PATH -t s -v "C:\FolderForPatches"

 5. [Opcjonalnie] Użyj narzędzia klscflag, aby określić, jak często Serwer administracyjny powinien sprawdzać nowe żądania poprawek:

  klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PERIOD_SEC -t d -v <wartość w sekundach>

  Domyślna wartość to 120 sekund.

  Na przykład: klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PERIOD_SEC -t d -v 150

 6. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego.

Teraz serwer administracyjny z dostępem do Internetu jest gotowy do pobierania i przesyłania aktualizacji do izolowanych serwerów administracyjnych. Zanim zaczniesz naprawiać luki, skonfiguruj izolowane serwery administracyjne.

Zobacz również:

Scenariusz: Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm w odizolowanej sieci

Eliminowanie luk w oprogramowaniu innych firm w odizolowanej sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.