Tworzenie reguły przełączania Agenta sieciowego według lokalizacji sieciowej

19 marca 2024

ID 231194

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Przełączanie agenta sieciowego według lokalizacji sieciowej jest dostępne tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows i macOS.

W celu utworzenia reguły przełączania Agenta sieciowego z jednego z Serwera administracyjnego na inny w przypadkui zmiany ustawień sieciowych:

 1. Jeśli chcesz utworzyć regułę dla grupy zarządzanych urządzeń, otwórz zasadę agenta sieciowego tej grupy. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaProfile zasad.
  2. Kliknij łącze bieżącej ścieżki.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądaną grupę administracyjną.

   Następnie bieżąca ścieżka zostanie zmieniona.

  4. Dodaj zasadę agenta sieciowego dla grupy zarządzanych urządzeń. Jeśli już ją utworzono, kliknij nazwę zasady agenta sieciowego, aby otworzyć właściwości zasady.
 2. Jeśli chcesz utworzyć regułę dla określonego zarządzanego urządzenia, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia.
  2. Kliknij nazwę zarządzanego urządzenia.
  3. W otwartym oknie właściwości zarządzanego urządzenia kliknij zakładkę Aplikacje.
  4. Kliknij nazwę zasady agenta sieciowego, której dotyczy tylko wybrane zarządzane urządzenie.
 3. W otwartym oknie właściwości przejdź do Ustawienia aplikacji → Łączność → Profile połączenia.
 4. W sekcji Ustawienia lokalizacji sieciowej kliknij przycisk Dodaj.
 5. W otwartym oknie właściwości skonfiguruj opis lokalizacji sieciowej i regułę przełączania. Określ następujące ustawienia opisu lokalizacji sieciowej:
  • Opis
  • Użyj profilu połączenia
  • Opis włączony
 6. Wybierz warunki reguły przełączania agenta sieciowego:
  • Warunek dla adresu serwera DHCP — zmiana adresu IP serwera sieciowego (DHCP).
  • Warunek dla adresu domyślnej bramy połączenia — zmiana adresu głównej bramy sieci.
  • Warunek dla domeny DNS — zmiana sufiksu DNS podsieci.
  • Warunek dla adresu serwera DNS — zmiana adresu IP serwera sieciowego DNS.
  • Warunek dla adresu serwera WINS — zmiana adresu IP sewera sieciowego WINS. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows.
  • Warunek dla rozwiązania nazw — zmiana nazwy DNS lub NetBIOS urządzenia klienckiego.
  • Warunek dla podsieci — zmiana adresu i maski podsieci.
  • Warunek dla dostępności domeny Windows — zmiana stanu domeny systemu Windows, do której podłączone jest urządzenie klienckie. To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows.
  • Warunek dla dostępności adresu połączenia SSL — urządzenie klienckie może lub nie może (w zależności od wybranej opcji) nawiązać połączenie SSL z określonym serwerem (nazwa:port). Dla każdego serwera możesz dodatkowo określić certyfikat SSL. W takim przypadku Agent sieciowy weryfikuje certyfikat Serwera, oprócz sprawdzenia możliwości połączenia SSL. Jeśli certyfikat nie pasuje, połączenie nie powiedzie się.

  Warunki w regule są połączone przy użyciu operatora logicznego I. Aby wyzwolić regułę przełączania według opisu lokalizacji sieciowej, muszą być spełnione wszystkie warunki przełączania reguły.

 7. W sekcji warunku określ, kiedy agent sieciowy powinien zostać przełączony na inny serwer administracyjny. W tym celu kliknij przycisk Dodaj, a następnie ustaw wartość warunku.

  Ponadto opcja Zgodny z przynajmniej jedną wartością z listy jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć tę opcję, jeśli chcesz, aby warunek został spełniony ze wszystkimi określonymi wartościami.

 8. Zapisz zmiany.

Zostanie utworzona nowa reguła przełączania według opisu lokalizacji sieciowej. Za każdym razem, gdy zostaną spełnione warunki reguły, Agent sieciowy będzie używał profilu połączenia, określonego w regule, do łączenia się z Serwerem administracyjnym.

Zobacz również:

Informacje o przełączaniu Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.