Użycie narzędzia klscflag do zamknięcia portu 13291

19 marca 2024

ID 233113

Port 13291 na serwerze administracyjnym jest używany do odbierania połączeń z konsoli administracyjnych. Ten port jest domyślnie otwarty. Jeśli nie chcesz używać konsoli administracyjnej opartej na MMC ani narzędzia klakaut, możesz zamknąć ten port za pomocą narzędzia klscflag. To narzędzie zmienia wartość parametru KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN.

Aby zamknąć port 13291:

  1. Uruchom wiersz poleceń systemu Windows, korzystając z uprawnień administratora, a następnie zmień bieżący katalog na inny za pomocą narzędzia klscflag. Narzędzie klscflag znajduje się w folderze, w którym zainstalowany jest serwer administracyjny. Domyślna ścieżka instalacji to <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
  2. Wykonaj następujące polecenie w wierszu poleceń:

    klscflag -ssvset -pv klserver -s 87 -n KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN -sv false -svt BOOL_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"

  3. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

Port 13291 jest zamknięty.

Aby sprawdzić, czy port 13291 został pomyślnie zamknięty:

Wykonaj następujące polecenie w wierszu poleceń:

klscflag -ssvget -pv klserver -s 87 -n KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN -svt BOOL_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"

To polecenie zwraca następujący wynik:

+--- (PARAMS_T)

+---KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN = (BOOL_T)false

Wartość false oznacza, że port jest zamknięty. W przeciwnym razie wyświetlana jest wartość true.

Zobacz również:

Porty używane przez Kaspersky Security Center Web Console

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.