Powiadomienia i stany urządzeń

19 marca 2024

ID 233384

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak przeglądać powiadomienia, konfigurować dostarczanie powiadomień, używać stanów urządzeń i włączać zmianę stanów urządzeń.

W tej sekcji

Korzystanie z powiadomień

Przeglądanie powiadomień na ekranie

Informacje o stanach urządzeń

Konfigurowanie przełączania stanów urządzeń

Konfigurowanie dostarczania powiadomień

Wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach po uruchomieniu pliku wykonywalnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.