Instalowanie Kaspersky Security Center Web Console połączonej z Serwerem administracyjnym zainstalowanym na węzłach klastra przełączania awaryjnego

19 marca 2024

ID 234942

Ta sekcja opisuje sposób instalacji Serwera Kaspersky Security Center Web Console Server (zwanego dalej również Kaspersky Security Center Web Console), który łączy się z Serwerem administracyjnym zainstalowanym na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center lub Windows Server. Przed zainstalowaniem Kaspersky Security Center Web Console zainstaluj system DBMS i Serwer administracyjny Kaspersky Security Center na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center lub na węzłach klastra trybu failover Windows Server.

Jeśli korzystasz z klastra trybu failover Windows Server, nie zalecamy instalowania Kaspersky Security Center Web Console na węźle klastra trybu failover. W przypadku awarii węzła utracisz dostęp do Serwera administracyjnego.

W celu zainstalowania Kaspersky Security Center Web Console, która łączy się z Serwerem administracyjnym zainstalowanym na węzłach klastra przełączania awaryjnego:

 1. Wykonaj kroki instalacji Kaspersky Security Center Web Console, zaczynając od kroku 1 do kroku 8.
 2. W kroku 9, w oknie Trusted Administration Servers kliknij przycisk Add, aby dodać klaster przełączania awaryjnego jako zaufany Serwer administracyjny.

  W otwartym oknie określ następujące właściwości:

  • Administration Server name

   Nazwa klastra, która będzie wyświetlana w oknie logowania Kaspersky Security Center Web Console.

  • Administration Server address

   W zależności od typu klastra pracy awaryjnej określ adres klastra:

   • Klaster trybu failover Kaspersky Security Center. Określ adres IP dodatkowej karty sieciowej jako adres klastra, jeśli karta została utworzona podczas przygotowywania węzłów klastra. W przeciwnym razie określ adres IP modułu równoważenia obciążenia innej firmy, którego używasz.
   • Klaster trybu failover Windows Server. Określ adres klastra uzyskany podczas tworzenia klastra trybu failover Windows Server.
  • Administration Server port

   Port OpenAPI, którego Kaspersky Security Center Web Console używa do łączenia się z Serwerem administracyjnym (wartość domyślna to 13299).

  • Administration Server certificate

   Certyfikat Serwera administracyjnego znajduje się we współdzielonym magazynie danych klastra trybu failover Kaspersky Security Center lub klastra trybu failover Windows Server. Domyślna ścieżka do pliku certyfikatu: <udostępniony folder danych>\1093\cert\klserver.cer. Skopiuj plik certyfikatu ze współdzielonego magazynu danych na urządzenie, na którym instalujesz Kaspersky Security Center Web Console. Określ lokalną ścieżkę do certyfikatu Serwera administracyjnego.

 3. Kontynuuj rutynową instalację Kaspersky Security Center Web Console.

Po zakończeniu instalacji, skrót pojawi się na Twoim pulpicie i będzie można zalogować się do Kaspersky Security Center Web Console.

Jeśli korzystasz z klastra pracy awaryjnej firmy Kaspersky Security Center, możesz przejść do sekcji Wykrywanie i wdrażanieUrządzenia nieprzypisane aby wyświetlić informacje o węzłach klastra i serwerze plików.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.