Zdarzenia informacyjne Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 237790

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, których istotność to Informacja.

Zdarzenia informacyjne Serwera administracyjnego

Nazwa wyświetlanego typu zdarzenia

ID typu zdarzenia

Typ zdarzenia

Domyślny czas przechowywania

Uwagi

Ponad 90% tego klucza licencyjnego jest wykorzystane

4097

KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_90

30 dni

 

Wykryto nowe urządzenie

4100

KLSRV_EVENT_HOSTS_NEW_DETECTED

30 dni

 

Urządzenie zostało automatycznie dodane do grupy

4101

KLSRV_EVENT_HOSTS_NEW_REDIRECTED

30 dni

 

Urządzenie zostało usunięte z grupy: nieaktywność w sieci od dłuższego czasu

4104

KLSRV_INVISIBLE_HOSTS_REMOVED

30 dni

 

Limit instalacji w jednej z grup licencjonowanych aplikacji zostanie wkrótce przekroczony (wykorzystywanych jest więcej niż 95%)

4128

KLSRV_INVLICPROD_EXPIRED_SOON

30 dni

 

Wykryto pliki do przesłania do firmy Kaspersky w celu analizy

4131

KLSRV_APS_FILE_APPEARED

30 dni

 

ID instancji FCM na tym urządzeniu mobilnym zmieniło się

4137

KLSRV_GCM_DEVICE_REGID_CHANGED

30 dni

 

Aktualizacje zostały pomyślnie skopiowane do wskazanego folderu

4122

KLSRV_UPD_REPL_OK

30 dni

 

Nawiązano połączenie z podrzędnym Serwerem administracyjnym

4115

KLSRV_EV_SLAVE_SRV_CONNECTED

30 dni

 

Nawiązano połączenie z głównym Serwerem administracyjnym

4117

KLSRV_EV_MASTER_SRV_CONNECTED

30 dni

 

Bazy danych zostały zaktualizowane

4144

KLSRV_UPD_BASES_UPDATED

30 dni

 

Audyt: Połączenie z Serwerem administracyjnym zostało nawiązane

4147

KLAUD_EV_SERVERCONNECT

30 dni

 

Audyt: Obiekt został zmodyfikowany

4148

KLAUD_EV_OBJECTMODIFY

30 dni

To zdarzenie śledzi zmiany w następujących obiektach:

 • Grupa administracyjna
 • Grupa bezpieczeństwa
 • Użytkownik
 • Pakiet
 • Zadanie
 • Zasada
 • Serwer
 • Wirtualny serwer

Audyt: Stan obiektu zmienił się

4150

KLAUD_EV_TASK_STATE_CHANGED

30 dni

Na przykład to zdarzenie występuje, gdy zadanie nie powiodło się z powodu błędu.

Audyt: Ustawienia grupy zostały zmodyfikowane

4149

KLAUD_EV_ADMGROUP_CHANGED

30 dni

 

Audyt: Połączenie z Serwerem administracyjnym zostało zakończone

4151

KLAUD_EV_SERVERDISCONNECT

30 dni

 

Audyt: Właściwości obiektu zostały zmodyfikowane

4152

KLAUD_EV_OBJECTPROPMODIFIED

30 dni

To zdarzenie śledzi zmiany w następujących właściwościach:

 • Użytkownik
 • Licencja
 • Serwer
 • Wirtualny serwer

Audyt: uprawnienia użytkownika zostały zmodyfikowane

4153

KLAUD_EV_OBJECTACLMODIFIED

30 dni

 

Audyt: Klucze szyfrowania zostały zaimportowane lub wyeksportowane z Serwera administracyjnego

5100

KLAUD_EV_DPEKEYSEXPORT

30 dni

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.