Warunki dla reguły przenoszenia urządzenia

19 marca 2024

ID 238503

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Kiedy tworzysz lub kopiujesz regułę przenoszenia urządzeń klienckich do grup administracyjnych, na zakładce Warunki reguły ustawiasz warunki przenoszenia urządzeń . Aby określić, które urządzenia przenieść, możesz skorzystać z następujących kryteriów:

 • Tagi przypisane do urządzeń klienckich.
 • Parametry sieciowe. Na przykład możesz przenieść urządzenia z adresami IP z określonego zakresu.
 • Aplikacje zarządzane zainstalowane na urządzeniach klienckich, na przykład Agent sieciowy lub Serwer administracyjny.
 • Maszyny wirtualne, które są urządzeniami klienckimi.
 • Informacje o jednostce organizacyjnej Active Directory (OU) z urządzeniami klienckimi.
 • Informacje o segmencie chmury z urządzeniami klienckimi.

Poniżej znajdziesz opis, jak określić te informacje w regule przenoszenia urządzeń.

Jeśli określisz kilka warunków w regule, operator logiczny AND działa i wszystkie warunki mają zastosowanie w tym samym czasie. Jeśli nie zaznaczysz żadnych opcji lub pozostawisz niektóre pola puste, takie warunki nie mają zastosowania.

Zakładka Znaczniki

Na tej zakładce można skonfigurować regułę przenoszenia urządzeń na podstawie znaczników urządzenia, które zostały wcześniej dodane do opisów urządzeń klienckich. Aby to zrobić, wybierz wymagane tagi. Możesz także włączyć następujące opcje:

 • Zastosuj do urządzeń bez określonych znaczników
 • Zastosuj, jeśli co najmniej jeden określony znacznik jest zgodny

Karta Sieć

Na tej karcie możesz określić dane sieciowe urządzeń, które uwzględnia reguła przenoszenia urządzeń:

 • Nazwa urządzenia w sieci Windows
 • Domena Windows
 • Nazwa DNS urządzenia
 • Domena DNS
 • Zakres IP
 • Adres IP do łączenia z Serwerem administracyjnym
 • Zmieniono profil połączenia
 • Zarządzane przez inny Serwer administracyjny

Karta Aplikacje

Na tej karcie możesz skonfigurować regułę przenoszenia urządzeń na podstawie zarządzanych aplikacji i systemów operacyjnych zainstalowanych na urządzeniach klienckich:

 • Agent sieciowy jest zainstalowany
 • Aplikacje
 • Wersja systemu operacyjnego
 • Typ systemu operacyjnego (bity)
 • Wersja dodatku Service Pack systemu operacyjnego
 • Certyfikat użytkownika
 • Kompilacja systemu operacyjnego
 • Numer wersji systemu operacyjnego

Karta Maszyny wirtualne

Na tej karcie możesz skonfigurować regułę przenoszenia urządzeń w zależności od tego, czy urządzenia klienckie są maszynami wirtualnymi, czy częścią infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI):

 • Jest maszyną wirtualną
 • Typ maszyny wirtualnej
 • Część Virtual Desktop Infrastructure

Zakładka Active Directory

Na tej karcie możesz określić, że konieczne jest przeniesienie urządzeń znajdujących się w jednostce organizacyjnej Active Directory. Możesz także przenosić urządzenia ze wszystkich podrzędnych jednostek organizacyjnych określonej jednostki organizacyjnej Active Directory:

 • Urządzenie znajduje się w jednostce organizacyjnej Active Directory
 • Uwzględnij podrzędne jednostki organizacyjne
 • Przenieś urządzenia z podrzędnych jednostek do odpowiednich podgrup
 • Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń
 • Usuń podgrupy, które nie znajdują się w strukturze Active Directory
 • Urządzenie należy do grupy Active Directory

Zakładka Segmenty chmury

Na tej zakładce możesz określić, że konieczne jest przeniesienie urządzeń należących do określonych segmentów chmury:

 • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
 • Włączając obiekty potomne
 • Przenieś urządzenia z obiektów zagnieżdżonych do odpowiednich podgrup
 • Utwórz podgrupy odpowiadające kontenerom nowo wykrytych urządzeń
 • Usuń podgrupy, dla których nie odnaleziono odpowiednika w segmentach chmury
 • Urządzenie wykryte przy pomocy API

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.