Konfigurowanie dostępu do interfejsu Kaspersky Endpoint Security for Windows na stacjach roboczych

19 marca 2024

ID 238933

Jeśli ochrona antywirusowa w sieci organizacji musi być zarządzana w trybie scentralizowanym poprzez Kaspersky Security Center, określ ustawienia interfejsu we właściwościach Kaspersky Endpoint Security for Windows, jak opisano poniżej. W rezultacie zapobiegniesz nieautoryzowanemu dostępowi do Kaspersky Endpoint Security for Windows na stacjach roboczych i zmianie ustawień Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Opis tych właściwości profilu znajduje się w Pomocy Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu określenia zalecanych ustawień interfejsu:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Profile zasad.
  2. Kliknij zasadę dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

    Zostanie otwarte okno właściwości wybranej zasady.

  3. We właściwościach zasady przejdź do Ustawienia aplikacjiUstawienia ogólneInterfejs.
  4. Pod sekcją Interakcja z użytkownikiem wybierz opcję Bez interfejsu. To wyłącza wyświetlanie interfejsu użytkownika Kaspersky Endpoint Security for Windows na stacjach roboczych, więc ich użytkownicy nie mogą zmieniać ustawień Kaspersky Endpoint Security for Windows.
  5. Pod sekcją Ochrona hasłem włącz przycisk przełącznika. Zmniejszy to ryzyko nieautoryzowanych lub niezamierzonych zmian w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security for Windows na stacjach roboczych.

Zalecane ustawienia dla interfejsu Kaspersky Endpoint Security for Windows zostały określone.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.