Konfigurowanie kont do pracy z SQL Server (uwierzytelnianie Windows)

19 marca 2024

ID 240593

Wymagania wstępne

Przed przypisaniem uprawnień do kont wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że logujesz się do systemu na konto administratora lokalnego.
 2. Zainstaluj środowisko do pracy z SQL Server.
 3. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego zainstalujesz Serwer administracyjny.
 4. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego uruchomisz Serwer administracyjny.
 5. Na SQL Server utwórz login konta Windows używanego do uruchamiania instalatora Serwera administracyjnego (zwanego dalej instalatorem). Utwórz również login dla konta Windows używanego do uruchamiania usługi Serwera administracyjnego.

Jeśli korzystasz z SQL Server Management Studio, na stronie Ogólne okna właściwości logowania wybierz opcję Uwierzytelnianie systemu Windows.

Jeśli chcesz zainstalować Serwer administracyjny i SQL Server na urządzeniach, które znajdują się w oddzielnych domenach Windows, pamiętaj, że te domeny muszą mieć obustronne relacje zaufania, aby zapewnić poprawne działanie Serwera administracyjnego, w tym uruchamianie zadań i stosowanie zasad. Aby uzyskać informacje o kontach wymaganych do pracy z różnymi DBMS i uprawnieniach kont, zobacz Konta do pracy z DBMS.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (automatyczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. W SQL Server przypisz rolę sysadmin na poziomie serwera do loginu konta Windows używanego do uruchomienia instalatora.
 2. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 3. Uruchom instalator Serwera administracyjnego.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 4. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 5. Wybierz Microsoft SQL Server jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 6. Wybierz tryb Uwierzytelniania systemu Microsoft Windows, aby nawiązać połączenie między Serwerem administracyjnym a serwerem SQL za pośrednictwem konta Windows.
 7. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać konto użytkownika systemu Windows, dla którego wcześniej utworzono login SQL Server. Alternatywnie możesz automatycznie utworzyć nowe konto Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. W takim przypadku instalator automatycznie utworzy login SQL Server do tego konta. Niezależnie od wyboru konta, instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe oraz uprawnienia SQL Server do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji tworzona jest baza danych Serwera, a wszystkie wymagane uprawnienia systemowe i uprawnienia SQL Server są przypisywane do konta usługi Serwera administracyjnego. Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (ręczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. Na SQL Server utwórz pustą bazę danych. Ta baza danych będzie używana jako baza danych Serwera administracyjnego (zwana dalej również bazą danych Serwera).
 2. Dla obu loginów SQL Server utworzonych dla kont Windows określ rolę na poziomie serwera publicznego, a następnie skonfiguruj mapowanie do utworzonej bazy danych:
  • Rola na poziomie serwera: publiczna
  • Przynależność do roli bazy danych: db_owner, public
  • Domyślny schemat: dbo
 3. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 4. Uruchom instalator Serwera administracyjnego.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 5. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 6. Wybierz Microsoft SQL Server jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 7. Określ nazwę utworzonej bazy danych jako nazwę bazy danych Serwera administracyjnego.
 8. Wybierz tryb Uwierzytelniania systemu Microsoft Windows, aby nawiązać połączenie między Serwerem administracyjnym a serwerem SQL za pośrednictwem konta Windows.
 9. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać konto użytkownika Windows, dla którego utworzono login SQL Server i wcześniej skonfigurowano prawa logowania.

Nie zalecamy automatycznego tworzenia nowego konta Windows w formacie KL-AK-*. W takim przypadku instalator tworzy nowe konto Windows, do którego nie utworzono i nie skonfigurowano konta SQL Server. Serwer administracyjny nie może użyć tego konta do uruchomienia usługi Serwera administracyjnego. Jeżeli konieczne jest utworzenie konta KL-AK-* Windows, nie uruchamiaj Konsoli administracyjnej po zakończeniu instalacji. Zamiast tego wykonaj następujące czynności:

 1. Zatrzymaj usługę kladminserver.
 2. Na SQL Server utwórz login SQL Server do utworzonego konta KL-AK-* Windows.
 3. Przyznaj prawa do tego loginu SQL Server i skonfiguruj mapowanie do utworzonej bazy danych:
  • Rola na poziomie serwera: publiczna
  • Przynależność do roli bazy danych: db_owner, public
  • Domyślny schemat: dbo
 4. Zrestartuj usługę kladminserver, a następnie uruchom Konsolę administracyjną.

Po zakończeniu instalacji Serwer administracyjny użyje utworzonej bazy danych do przechowywania danych Serwera. Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.