Scenariusz: Połączanie urządzeń spoza biura poprzez podrzędny Serwer administracyjny w strefie DMZ

19 marca 2024

ID 240839

Jeśli chcesz podłączyć urządzenia zarządzane, które znajdują się poza główną siecią, do Serwera administracyjnego, można to zrobić za pomocą podrzędnego Serwera administracyjnego znajdującego się w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ).

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

 • DMZ jest organizowana w sieci Twojej organizacji.
 • Serwer administracyjny Kaspersky Security Center jest zlokalizowany w wewnętrznej sieci organizacji.

Etapy

Ten scenariusz przebiega etapami:

 1. Wybieranie urządzenia kliencka w DMZ

  W DMZ wybierz urządzenie klienckie, które będzie używane jako podrzędny Serwer administracyjny.

 2. Instalowanie Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center

  Zainstaluj Serwer administracyjny Kaspersky Security Center na tym urządzeniu klienckim.

 3. Tworzenie hierarchii Serwerów administracyjnych

  W przypadku umieszczenia podrzędnego Serwera administracyjnego w strefie DMZ, podrzędny Serwer administracyjny musi uzyskiwać połączenie z głównego Serwera administracyjnego. W tym celu należy dodać nowy Serwer administracyjny jako serwer podrzędny, tak, aby główny Serwer administracyjny łączył się z podrzędnym Serwerem administracyjnym poprzez port 13000. Podczas łączenia dwóch Serwerów administracyjnych w hierarchię upewnij się, że port 13299 jest dostępny na obu Serwerach administracyjnych. Kaspersky Security Center Web Console nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym poprzez port 13299.

 4. Połączanie mobilnych urządzeń zarządzanych do podrzędnego Serwera administracyjnego

  Urządzenia mobilne można połączyć z Serwerem administracyjnym w strefie DMZ w taki sam sposób, w jaki nawiązywane jest połączenie pomiędzy Serwerem administracyjnym i urządzeniami zarządzanymi zlokalizowanymi w sieci głównej. Mobilne urządzenia zarządzane inicjują połączenie poprzez port 13000.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.