Rozsyłanie pakietów instalacyjnych na podrzędne Serwery administracyjne

19 marca 2024

ID 240995

Kaspersky Security Center umożliwia tworzenie pakietów instalacyjnych dla aplikacji firmy Kaspersky i aplikacji firm trzecich, a także dystrybucję pakietów instalacyjnych na urządzeniach klienckich i instalowanie aplikacji z pakietów. Aby zoptymalizować obciążenie podstawowego Serwera administracyjnego, możesz rozesłać pakiety instalacyjne do pomocniczych Serwerów administracyjnych. Serwery pomocnicze przesyłają pakiety do urządzeń klienckich, a następnie można przeprowadzić zdalną instalację aplikacji na urządzeniach klienckich.

W celu rozesłania pakietów instalacyjnych na podrzędne Serwery administracyjne:

 1. Upewnij się, że drugorzędne Serwery administracyjne są połączone z głównym Serwerem administracyjnym.
 2. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.

  Zostanie wyświetlona lista zadań.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 4. Na stronie Nowe zadanie, z listy rozwijalnej Aplikacja wybierz Kaspersky Security Center. Następnie z listy rozwijanej Typ zadania wybierz opcję Rozsyłanie pakietu instalacyjnego, a następnie określ nazwę zadania.
 5. Na stronie Zakres zadania wybierz urządzenia, do których zadanie jest przypisane w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli chcesz utworzyć zadanie dla wszystkich pomocniczych Serwerów administracyjnych w określonej grupie administracyjnej, wybierz tę grupę, a następnie utwórz dla niej zadanie grupowe.
  • Jeśli chcesz utworzyć zadanie dla określonych pomocniczych Serwerów administracyjnych, wybierz te Serwery, a następnie utwórz dla nich zadanie.
 6. Na stronie Rozesłane pakiety instalacyjne wybierz pakiety instalacyjne, które mają zostać skopiowane na dodatkowe Serwery administracyjne.
 7. Określ konto, aby uruchomić zadanie Dystrybucja pakietu instalacyjnego w ramach tego konta. Możesz użyć swojego konta i pozostawić włączoną opcję Konto domyślne. Alternatywnie można określić, że zadanie powinno być uruchamiane na innym koncie, które ma niezbędne prawa dostępu. Aby to zrobić, wybierz opcję Określ konto, a następnie wprowadź poświadczenia tego konta.
 8. Na stronie Zakończ tworzenie zadania możesz włączyć opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu, aby otworzyć okno właściwości zadania i zmodyfikować domyślne ustawienia zadania. W przeciwnym razie możesz skonfigurować ustawienia zadania później, w dowolnym momencie.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie utworzone w celu dystrybucji pakietów instalacyjnych na drugorzędne Serwery administracyjne jest wyświetlane na liście zadań.

 10. Możesz uruchomić zadanie ręcznie lub poczekać na jego uruchomienie zgodne z terminarzem określonym w ustawieniach zadania.

Po zakończeniu zadania wybrane pakiety instalacyjne są kopiowane na określone pomocnicze Serwery administracyjne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.