Eksportowanie obiektów grupowych z Kaspersky Security Center Windows

19 marca 2024

ID 242161

Struktura grupy administracyjnej migracji, dołączone zarządzane urządzenia i inne obiekty grupowe z Kaspersky Security Center Windows do Kaspersky Security Center Linux wymaga uprzedniego wybrania danych do eksportu i utworzenia pliku eksportu. Plik eksportu zawiera informacje o wszystkich obiektach grupowych, których migrację chcesz przeprowadzić. Plik eksportowania zostanie użyty do następnego zaimportowania do konsoli Kaspersky Security Center Linux.

Możesz wyeksportować następujące obiekty:

 • Zadania i zasady zarządzanych aplikacji
 • Zadania globalne
 • Niestandardowe wybory urządzeń
 • Strukturę grupy administracyjnej i dołączonych urządzeń
 • Znaczniki przypisane do przenoszonych urządzeń

Przed rozpoczęciem eksportu przeczytaj ogólne informacje o migracji do Kaspersky Security Center Linux. Wybierz metodę migracji — używając lub nie używając hierarchii Serwerów administracyjnych Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky Security Center Linux.

Aby wyeksportować zarządzane urządzenia i powiązane obiekty grupowe za pomocą kreatora migracji:

 1. W zależności od tego, czy Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky Security Center Linux są ułożone w hierarchię, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli Serwery są ułożone w hierarchię, otwórz Kaspersky Security Center Web Console, a następnie przełącz się do Serwera Kaspersky Security Center Windows.
  • Jeśli Serwery nie są ułożone w hierarchię, otwórz Kaspersky Security Center Web Console połączoną z Kaspersky Security Center Windows.
 2. W menu głównym przejdź do Operacje → Migracja.
 3. Aby uruchomić kreatora i postępować zgodnie z jego instrukcjami, wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść swoje dane i ustawienia.
  • Jeśli chcesz przenieść swoje dane i ustawienia do Kaspersky Security Center Cloud Console, wybierz Migruj do Kaspersky Security Center Cloud Console.
  • Jeśli chcesz przenieść swoje dane i ustawienia do Kaspersky Security Center Linux lub Kaspersky XDR Expert, wybierz Migracja do Kaspersky Security Center for Linux.
 4. Wybierz grupę administracyjną lub podgrupę do wyeksportowania. Upewnij się, że wybrana grupa lub podgrupa administracyjna zawiera nie więcej niż 10 000 urządzeń.
 5. Wybierz zarządzane aplikacje, których zadania i zasady zostaną wyeksportowane. Wybierz tylko te aplikacje, które są obsługiwane przez Kaspersky Security Center Linux. Obiekty nieobsługiwanych aplikacji będą nadal eksportowane, ale nie będą działać.
 6. Użyj linków po lewej stronie, aby wybrać zadania globalne, wybrane urządzenia i raporty do wyeksportowania. Łącze Obiekty grupy umożliwia wykluczenie niestandardowych ról, użytkowników wewnętrznych i grup zabezpieczeń oraz niestandardowych kategorii aplikacji z eksportu.

Zostanie utworzony plik eksportu (archiwum ZIP). W zależności od tego, czy przeprowadzasz migrację z obsługą hierarchii Serwera administracyjnego, plik eksportu jest zapisywany w następujący sposób:

 • Jeśli serwery są ułożone w hierarchię, plik eksportu jest zapisywany w folderze tymczasowym na serwerze Kaspersky Security Center Web Console Server.
 • Jeśli Serwery nie są ułożone w hierarchię, plik eksportu zostanie pobrany na Twoje urządzenie.

W przypadku migracji z obsługą hierarchii Serwera administracyjnego import rozpoczyna się automatycznie po udanym eksporcie. W przypadku migracji bez obsługi hierarchii Serwera administracyjnego możesz ręcznie zaimportować zapisany plik eksportu do Kaspersky Security Center Linux.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.