Konfiguracja kont do pracy z PostgreSQL i Postgres Pro

19 marca 2024

ID 242538

Wymagania wstępne

Przed przypisaniem uprawnień do kont wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że logujesz się do systemu na konto administratora lokalnego.
 2. Zainstaluj środowisko do pracy z PostgreSQL i Postgres Pro.
 3. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego zainstalujesz Serwer administracyjny.
 4. Upewnij się, że posiadasz konto Windows, z poziomu którego uruchomisz Serwer administracyjny.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (automatyczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. Uruchom środowisko do pracy z PostgreSQL i Postgres Pro.
 2. Wybierz rolę Postgres, aby uzyskać dostęp do DBMS. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
  • Użytkownik postgres (domyślna rola Postgres).

   Jeśli używasz użytkownika postgres, nie musisz nadawać mu dodatkowych uprawnień.

  • Nowa rola Postgres.

   Jeśli chcesz użyć nowej roli Postgres, utwórz tę rolę, a następnie nadaj jej uprawnienie CREATEDB. W tym celu uruchom następujący skrypt (w tym skrypcie rolą jest KCSAdmin):

   CREATE USER "KSCAdmin" WITH PASSWORD '<password>' CREATEDB;

   Utworzona rola będzie używana jako właściciel bazy danych Serwera administracyjnego (zwanej dalej również Bazą danych Serwera).

 3. Zaloguj się do systemu z poziomu konta Windows używanego do uruchomienia instalatora Serwera administracyjnego (zwanego dalej także instalatorem).
 4. Uruchom instalator.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 5. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 6. Wybierz PostgreSQL lub Postgres Pro jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 7. Określ Nazwa bazy danych Serwera. Instalator automatycznie utworzy bazę danych Serwera.
 8. Określ poświadczenia roli Postgres.
 9. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać istniejące konto użytkownika systemu Windows lub automatycznie utworzyć nowe konto systemu Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. Niezależnie od wyboru konta instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji baza danych Serwera jest tworzona automatycznie i Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Konfigurowanie kont do instalacji Serwera administracyjnego (ręczne tworzenie bazy danych Serwera administracyjnego)

W celu skonfigurowania konta instalacji Serwera administracyjnego:

 1. Uruchom środowisko do pracy z Postgres.
 2. Utwórz nową rolę Postgres i bazę danych Serwera administracyjnego. Następnie nadaj roli wszystkie uprawnienia w bazie danych Serwera administracyjnego. W tym celu zaloguj się jako użytkownik postgres w bazie danych postgres i uruchom następujący skrypt (w tym skrypcie rola to KCSAdmin, nazwa bazy danych Serwera administracyjnego to KAV):

  CREATE USER "KSCAdmin" WITH PASSWORD '<password>';

  CREATE DATABASE "KAV" ENCODING 'UTF8';

  GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "KAV" TO "KSCAdmin";

 3. Nadaj następujące uprawnienia utworzonej roli Postgres:
  • Uprawnienia do wszystkich tabel w schemacie publicznym: ALL
  • Uprawnienia do wszystkich sekwencji w schemacie publicznym: ALL

  W tym celu zaloguj się jako użytkownik postgres w bazie danych Serwera i uruchom następujący skrypt (w tym skrypcie rola to KCSAdmin):

  GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO "KSCAdmin";

  GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA "public" TO "KSCAdmin";

 4. Zaloguj się do systemu na konto Windows użyte do uruchomienia instalatora.
 5. Uruchom instalator Serwera administracyjnego.

  Uruchomi się kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 6. Wybierz opcję niestandardowej instalacji Serwera administracyjnego.
 7. Wybierz PostgreSQL lub Postgres Pro jako system DBMS przechowujący bazę danych Serwera administracyjnego.
 8. Określ Nazwa bazy danych Serwera. Użyj tej samej nazwy bazy danych co określona w skrypcie. Należy pamiętać, że w nazwie bazy danych rozróżniana jest wielkość liter.
 9. Określ poświadczenia roli Postgres.
 10. Określ nazwę konta Windows , aby uruchomić usługę Serwera administracyjnego.

  Możesz wybrać istniejące konto użytkownika systemu Windows lub automatycznie utworzyć nowe konto systemu Windows w formacie KL-AK-* za pomocą instalatora. Niezależnie od wyboru konta instalator przypisuje wymagane uprawnienia systemowe do konta usługi Serwera administracyjnego.

Po zakończeniu instalacji Serwer administracyjny użyje utworzonej bazy danych do przechowywania danych Serwera administracyjnego. Serwer administracyjny jest gotowy do użycia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.