O migracji do Kaspersky Security Center Linux

19 marca 2024

ID 242964

Postępując zgodnie z tym scenariuszem, możesz przenieść strukturę grupy administracyjnej, dołączone zarządzane urządzenia i inne obiekty grupowe (profile, zadania, zadania globalne, znaczniki i wybór urządzeń) z Kaspersky Security Center Windows w ramach zarządzania Kaspersky Security Center Linux.

Ograniczenia:

 • Migracja jest możliwa tylko z Kaspersky Security Center 14.2 Windows do Kaspersky Security Center 15.0 Linux.
 • Możesz wykonać ten scenariusz tylko przy użyciu Kaspersky Security Center Web Console.

Zanim zaczniesz, dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach Kaspersky Security Center Linux:

Etapy

Scenariusz migracji przebiega etapami:

 1. Wybierz metodę migracji

  Migracji do Kaspersky Security Center Linux dokonujesz za pomocą Kreatora migracji. Kroki kreatora migracji zależą od tego, czy Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky Security Center Linux są ułożone w hierarchię:

  • Migracja z użyciem hierarchii Serwerów administracyjnych

   Wybierz tę opcję, jeśli Serwer administracyjny Kaspersky Security Center Windows działa jako serwer pomocniczy w stosunku do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center Linux. Zarządzasz procesem migracji i przełączasz się między serwerami w jednej instancji Kaspersky Security Center Web Console. Jeśli wolisz tę opcję, możesz ustawić Serwery administracyjne w hierarchię, aby uprościć procedurę migracji. Aby to zrobić, utwórz hierarchię przed rozpoczęciem migracji.

  • Migracja za pomocą pliku eksportu (archiwum ZIP)

   Wybierz tę opcję, jeśli Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky Security Center Linux nie są ułożone w hierarchię. Procesem migracji zarządzasz za pomocą dwóch instancji Kaspersky Security Center Web Console— instancji dla Kaspersky Security Center Windows i drugiej dla Kaspersky Security Center Linux. W takim przypadku użyjesz pliku eksportu, który utworzyłeś i pobrałeś podczas eksportu z Kaspersky Security Center Windows i zaimportujesz ten plik do Kaspersky Security Center Linux.

 2. Eksportowanie danych z Kaspersky Security Center Windows

  Otwórz Kaspersky Security Center Windows, a następnie uruchom Kreatora migracji.

 3. Import danych do Kaspersky Security Center Linux

  Kontynuuj działanie Kreatora migracji, aby zaimportować wyeksportowane dane do Kaspersky Security Center Linux. Jeśli Serwery są ułożone w hierarchię, import rozpoczyna się automatycznie po pomyślnym eksporcie w tym samym kreatorze. Jeśli Serwery nie są ułożone w hierarchię, po przełączeniu do Kaspersky Security Center Linux będziesz kontynuować działanie Kreatora migracji.

 4. Wykonaj dodatkowe czynności, aby ręcznie przenieść obiekty i ustawienia z Kaspersky Security Center Windows do Kaspersky Security Center Linux (krok opcjonalny)

  Możesz także chcieć przenieść obiekty i ustawienia, których nie można przenieść za pomocą Kreatora migracji. Na przykład możesz dodatkowo wykonać następujące czynności:

 5. Przenieś zaimportowane zarządzane urządzenia do zarządzania przez Kaspersky Security Center Linux

  Aby zakończyć migrację, przenieść zaimportowane zarządzane urządzenia do zarządzania przez Kaspersky Security Center Linux. W aktualnej wersji Kaspersky Security Center Linux możesz to zrobić jedną z następujących metod:

 6. Zaktualizuj Agenta sieciowego do najnowszej wersji

  Zalecamy aktualizację Agenta sieciowego dla systemu Linux do tej samej wersji, co Kaspersky Security Center.

 7. Upewnij się, że zarządzane urządzenia są widoczne na nowym Serwerze administracyjnym

  Na Serwerze administracyjnym Kaspersky Security Center Linux otwórz listę zarządzanych urządzeń (UrządzeniaZarządzane urządzenia) i sprawdź wartości w kolumnach Widoczny, Agent sieciowy jest zainstalowany i Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym.

Inne metody migracji danych

Oprócz Kreatora migracji możesz także przenieść określone zadania i zasady:

Zobacz również:

Eksportowanie obiektów grupowych z Kaspersky Security Center Windows

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.