Przypisywanie znacznika urządzenia

15 lutego 2024

ID 244510

Pamiętaj, że musisz uruchomić narzędzie klscflag na urządzeniu klienckim, do którego chcesz przypisać znacznik.

Aby przypisać tag do urządzenia za pomocą narzędzia klscflag:

  1. Uruchom wiersz poleceń systemu Windows, korzystając z uprawnień administratora, a następnie zmień bieżący katalog na inny za pomocą narzędzia klscflag. Narzędzie klscflag znajduje się w folderze, w którym zainstalowany jest serwer administracyjny. Domyślna ścieżka instalacji to <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
  2. Wpisz następujące polecenie:

    klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "[\" NAZWA ZNACZNIKA \"]" -svt TABLICA_T -ss "|typ_ss = \"SS_PRODINFO\";"

    gdzie NAZWA ZNACZNIKA to nazwa znacznika, który chcesz przypisać do swojego urządzenia, na przykład:

    klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "[\"ENTERPRISE\"]" -svt ARRAY_T -ss "|ss_type = \"SS_PRODINFO\";"

  3. Uruchom ponownie usługę Agenta sieciowego.

Wybrany znacznik zostanie przypisany do Twojego urządzenia. Aby upewnić się, że znacznik został pomyślnie przypisany, wyświetl znaczniki przypisane do urządzenia.

Alternatywnie możesz ręcznie przypisać znaczniki urządzeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.