Importowanie pliku eksportowania do Kaspersky Security Center Linux

19 marca 2024

ID 248973

Aby przesłać informacje o zarządzanych urządzeniach, obiektach i ich ustawieniach, które zostały wyeksportowane z Kaspersky Security Center Windows, musisz zaimportować je do Kaspersky Security Center Linux lub Kaspersky XDR Expert.

Aby zaimportować zarządzane urządzenia i powiązane obiekty grupowe za pomocą kreatora migracji:

 1. W zależności od tego, czy Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky Security Center Linux są ułożone w hierarchię, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli serwery są ustawione hierarchicznie, po zakończeniu eksportu przejdź do następnego kroku kreatora migracji. Import rozpoczyna się automatycznie po pomyślnym eksporcie w tym kreatorze (patrz krok 2 tej instrukcji).
  • Jeśli serwery nie są ustawione hierarchicznie:
   1. Otwórz program Kaspersky Security Center Web Console połączony z oprogramowaniem Kaspersky Security Center Linux lub Kaspersky XDR Expert.
   2. W menu głównym przejdź do Operacje → Migracja.
   3. Wybierz plik eksportu (archiwum ZIP), który utworzono i pobrano podczas eksportu z Kaspersky Security Center Windows. Rozpocznie się przesyłanie pliku eksportu.
 2. Po pomyślnym przesłaniu pliku eksportu możesz kontynuować importowanie. Jeśli chcesz wskazać inny plik eksportu, kliknij łącze Zmień, a następnie wybierz żądany plik.
 3. Wyświetlana jest cała hierarchia grup administracyjnych Kaspersky Security Center Linux.

  Zaznacz pole wyboru obok docelowej grupy administracyjnej, w której mają zostać przywrócone obiekty wyeksportowanej grupy administracyjnej (zarządzane urządzenia, profile, zadania i inne obiekty grupowe).

 4. Rozpoczyna się import obiektów grupy. Nie będzie można zminimalizować kreatora migracji i wykonać jakichkolwiek równoczesnych działań w trakcie importowania. Zaczekaj, aż ikony odświeżenia (), znajdujące się obok wszystkich elementów na liście obiektów zostaną zastąpione zielonymi znacznikami wyboru (), a importowanie zostanie zakończone.
 5. Po zakończeniu importowania, wyeksportowana struktura grup administracyjnych, w tym szczegóły urządzeń, pojawi się pod wybraną docelową grupą administracyjną. Jeśli nazwa obiektu, który przywracasz, jest taka sama jak nazwa istniejącego obiektu, do przywracanego obiektu zostanie dodany sufiks przyrostowy.

Jeżeli w migrowanym zadaniu podane są dane konta, na którym zadanie jest uruchamiane, po zakończeniu importu należy otworzyć zadanie i ponownie wprowadzić hasło.

Jeśli import zakończył się błędem, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • W przypadku migracji z obsługą hierarchii Serwera administracyjnego możesz ponownie rozpocząć importowanie pliku eksportu.
 • W przypadku migracji bez obsługi hierarchii Serwera administracyjnego możesz uruchomić Kreator migracji, aby wybrać inny plik eksportu, a następnie zaimportować go ponownie.

Możesz sprawdzić, czy obiekty grupy zawarte w zakresie eksportu zostały pomyślnie zaimportowane do programu Kaspersky Security Center Linux. W tym celu przejdź do sekcji Urządzenia i upewnij się, czy zaimportowane obiekty są wyświetlane w odpowiednich podsekcjach.

Zwróć uwagę, że zaimportowane zarządzane urządzenia są wyświetlane w podsekcji Zarządzane urządzenia, ale są niewidoczne w sieci, a Agent sieciowy nie jest na nich zainstalowany i uruchomiony (wartość Nie w kolumnach Widoczny, Agent sieciowy jest zainstalowany oraz Agent sieciowy jest uruchomiony).

Aby zakończyć migrację, musisz przełączyć zarządzane urządzenia na zarządzanie przez Kaspersky Security Center Linux.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.