O migracji do Kaspersky XDR Expert

19 marca 2024

ID 268713

Postępując zgodnie z tym scenariuszem, możesz przenieść strukturę grupy administracyjnej, dołączone zarządzane urządzenia i inne obiekty grupowe (profile, zadania, zadania globalne, znaczniki i wybór urządzeń) z Kaspersky Security Center Windows w ramach zarządzania Kaspersky XDR Expert.

Ograniczenia:

 • Migracja jest możliwa wyłącznie z Kaspersky Security Center 14.2 Windows do Kaspersky XDR Expert począwszy od wersji 1.0.
 • Możesz wykonać ten scenariusz tylko przy użyciu Kaspersky Security Center Web Console.

Etapy

Scenariusz migracji przebiega etapami:

 1. Wybierz metodę migracji

  Migracji do Kaspersky XDR Expert dokonujesz za pomocą Kreatora migracji. Kroki kreatora migracji zależą od tego, czy Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky XDR Expert są ułożone w hierarchię:

  • Migracja z użyciem hierarchii Serwerów administracyjnych

   Wybierz tę opcję, jeśli Serwer administracyjny Kaspersky Security Center Windows działa jako serwer pomocniczy w stosunku do Serwera administracyjnego Kaspersky XDR Expert. Zarządzasz procesem migracji i przełączasz się pomiędzy Serwerami w konsoli OSMP. Jeśli wolisz tę opcję, możesz ustawić Serwery administracyjne w hierarchię, aby uprościć procedurę migracji. Aby to zrobić, utwórz hierarchię przed rozpoczęciem migracji.

  • Migracja za pomocą pliku eksportu (archiwum ZIP)

   Wybierz tę opcję, jeśli Serwery administracyjne Kaspersky Security Center Windows i Kaspersky XDR Expert nie są ułożone w hierarchię. Do zarządzania procesem migracji służą dwie Konsole — instancja dla Kaspersky Security Center Windows i OSMP Console. W takim przypadku użyjesz pliku eksportu, który utworzyłeś i pobrałeś podczas eksportu z Kaspersky Security Center Windows i zaimportujesz ten plik do Kaspersky XDR Expert.

 2. Eksportowanie danych z Kaspersky Security Center Windows

  Otwórz Kaspersky Security Center Windows, a następnie uruchom Kreatora migracji.

 3. Import danych do Kaspersky XDR Expert

  Kontynuuj działanie Kreatora migracji, aby zaimportować wyeksportowane dane do Kaspersky XDR Expert.

  Jeśli Serwery są ułożone w hierarchię, import rozpoczyna się automatycznie po pomyślnym eksporcie w tym samym kreatorze. Jeśli Serwery nie są ułożone w hierarchię, po przełączeniu się do Kaspersky XDR Expert będziesz kontynuować działanie Kreatora migracji.

 4. Wykonaj dodatkowe działania, aby ręcznie przesłać obiekty i ustawienia z Kaspersky Security Center Windows do Kaspersky XDR Expert (krok opcjonalny)

  Możesz także chcieć przenieść obiekty i ustawienia, których nie można przenieść za pomocą Kreatora migracji. Na przykład możesz dodatkowo wykonać następujące czynności:

 5. Przenieś zaimportowane zarządzane urządzenia do zarządzania przez Kaspersky XDR Expert

  Aby zakończyć migrację, przenieść zaimportowane zarządzane urządzenia do zarządzania przez Kaspersky XDR Expert. Można to zrobić przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Poprzez zadanie z grupy Kaspersky Security Center Web Console

   Użyj zadania Zmień Serwer administracyjny, aby zmienić Serwer administracyjny na inny w przypadku określonych urządzeń klienckich.

  • Za pomocą narzędzia klmover

   Użyj narzędzia klmover i określ ustawienia połączenia dla nowego Serwera administracyjnego.

  • Poprzez instalację lub ponowną instalację Agenta sieciowego na zarządzanych urządzeniach

   Utwórz nowy pakiet instalacyjny Agenta sieciowego i określ ustawienia połączenia dla nowego Serwera administracyjnego we właściwościach pakietu instalacyjnego. Użyj pakietu instalacyjnego, aby zainstalować Agenta sieciowego na zaimportowanych zarządzanych urządzeniach poprzez zadanie zdalnej instalacji.

   Można także utworzyć autonomiczny pakiet instalacyjny i używać go do lokalnej instalacji Agenta sieciowego.

 6. Zaktualizuj Agenta sieciowego do najnowszej wersji

  Zalecamy aktualizację Agenta sieciowego do tej samej wersji, co OSMP Console.

 7. Upewnij się, że zarządzane urządzenia są widoczne na nowym Serwerze administracyjnym

  Na Serwerze administracyjnym Kaspersky XDR Expert otwórz listę zarządzanych urządzeń (UrządzeniaZarządzane urządzenia) i sprawdź wartości w kolumnach Widoczny, Agent sieciowy jest zainstalowany i Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym.

Inne metody migracji danych

Oprócz Kreatora migracji możesz także przenieść określone zadania i zasady:

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.