Praca z wtyczkami zarządzającymi

19 marca 2024

ID 269226

Aplikacje firmy Kaspersky są zarządzane poprzez Konsolę administracyjną przy użyciu wtyczek administracyjnych. Każda aplikacja firmy Kaspersky, która może zostać zarządzana poprzez Kaspersky Security Center, zawiera wtyczkę zarządzającą. Przy pomocy wtyczki zarządzającej można wykonywać następujące czynności w Konsoli administracyjnej:

 • Tworzyć i modyfikować profile i ustawienia aplikacji, jak również ustawienia zadań aplikacji.
 • Uzyskiwać informacje o zadaniach aplikacji, zdarzeniach występujących w trakcie jej pracy oraz statystyki z działania aplikacji odebrane od urządzeń klienckich.

Aby sprawdzić listę zainstalowanych wtyczek i ich wersji:

 1. W drzewie Konsoli administracyjnej kliknij prawym przyciskiem myszy Serwer administracyjny <Nazwa_serwera> i wybierz Właściwości.
 2. Kliknij ZaawansowaneSzczegóły zainstalowanych wtyczek administrujących aplikacją.

Lista zainstalowanych wtyczek zarządzających i ich wersji pojawi się w prawej części okna.

Wtyczki dla zarządzanych aplikacji możesz zainstalować po uruchomieniu kreatora wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego podczas początkowej konfiguracji Kaspersky Security Center. Można także zainstalować wtyczki zarządzające ręcznie.

Aby ręcznie zainstalować wtyczkę zarządzającą:

 1. Pobierz wtyczkę zarządzającą dla aplikacji Kaspersky i wymaganą wersję (na przykład Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.3) ze strony internetowej pomocy technicznej Kaspersky.
 2. Jeżeli Konsola administracyjna jest uruchomiona, zamknij ją.
 3. Rozpakuj pobrany plik wtyczki i uruchom plik klcfginst.msi lub klcfginst.exe. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
 4. Po zakończeniu instalacji uruchom Konsolę administracyjną i upewnij się, że wtyczka znajduje się na liście zainstalowanych wtyczek, zgodnie z opisem w poprzedniej procedurze.

Aby usunąć wtyczkę zarządzającą:

 1. Jeżeli Konsola administracyjna jest uruchomiona, zamknij ją.
 2. Otwórz edytor rejestru systemu Windows.
 3. Znajdź następujący klucz:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\28\Plugins dla systemu 32-bitowego.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins dla systemu 64-bitowego.

  Klucz zawiera zainstalowane wtyczki zarządzające. Dla każdej wtyczki wartość DisplayName zawiera nazwę wtyczki oraz wartość UninstallString zawiera polecenie odinstalowania wtyczki.

 4. Znajdź klucz wtyczki, którą chcesz odinstalować, i skopiuj jej wartość UninstallString do schowka.
 5. Wklej wartość do ciągu poleceń i uruchom go z uprawnieniami administratora systemu.

Wersja wtyczki zarządzającej nie może być wcześniejsza niż wersja aplikacji zarządzanej przez Kaspersky. Jeśli aktualizujesz aplikację Kaspersky na urządzeniach, musisz zainstalować wtyczkę zarządzającą w tej samej wersji.

Po otwarciu profilu utworzonego we wcześniejszej wersji wtyczki zostaniesz poproszony o zaakceptowanie oświadczenia Kaspersky Security Network Statement.

Podczas dezinstalacji konsoli Kaspersky Security Center Web Console odinstalowywane są również wszystkie wtyczki zarządzające.

Jeżeli otworzysz i zapiszesz profil w wersji wtyczki późniejszej niż wersja zarządzanej aplikacji, profil zostanie zaktualizowany i nie będzie można jej otworzyć we wtyczce z wcześniejszej wersji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.