Zasady

19 marca 2024

ID 3313

Zasada to zbiór ustawień aplikacji Kaspersky, które są stosowane do grupy administracyjnej i jej podgrup. Możesz zainstalować kilka aplikacji Kaspersky na urządzeniach należących do grupy administracyjnej. Kaspersky Security Center zapewnia jedną zasadę dla każdej aplikacji Kaspersky w grupie administracyjnej. Zasada ma jeden z następujących stanów (patrz poniższa tabela):

Stan zasady

Stan

Opis

Aktywny

Bieżąca zasada, która jest stosowana do urządzenia. W każdej grupie administracyjnej dla aplikacji Kaspersky może być aktywna tylko jedna zasada. Urządzenia stosują wartości ustawień aktywnej zasady aplikacji Kaspersky.

Nieaktywna

Zasada, która nie jest obecnie stosowana do urządzenia.

Profil użytkownika mobilnego

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, zasada stanie się aktywna, gdy urządzenie znajdzie się poza siecią korporacyjną.

Zasady działają zgodnie z następującymi regułami:

  • Dla jednej aplikacji można skonfigurować kilka zasad z różnymi wartościami.
  • Tylko jedna zasada może być aktywna dla bieżącej aplikacji.
  • Możesz aktywować nieaktywną zasadę, gdy wystąpi określone zdarzenie. Na przykład możesz wymusić bardziej rygorystyczne ustawienia ochrony antywirusowej podczas epidemii wirusów.
  • Zasada może mieć zasady podrzędne.

Zazwyczaj można używać zasad w celu przygotowania się na sytuacje awaryjne, takie jak atak wirusa. Na przykład, jeśli wystąpi atak za pośrednictwem dysków flash, można aktywować zasadę blokującą dostęp do dysków flash. W takim przypadku bieżąca aktywna zasada automatycznie stanie się nieaktywna.

Aby zapobiec utrzymywaniu wielu zasad, na przykład, gdy przy różnych okazjach zakłada się zmianę tylko kilku ustawień, można użyć profili zasad.

Profil zasad to nazwany podzbiór wartości ustawień zasad, który zastępuje wartości ustawień zasady. Profil zasad wpływa na efektywne tworzenie ustawień na zarządzanym urządzeniu. Obowiązujące ustawienia to zbiorów ustawień zasad, ustawień profilu zasad i lokalnych ustawień aplikacji, które są aktualnie zastosowane do urządzenia.

Profile zasad działają zgodnie z następującymi regułami:

  • Profil zasad zaczyna obowiązywać, gdy wystąpi określony warunek aktywacji.
  • Profile zasad zawierają wartości ustawień, które różnią się od ustawień zasad.
  • Aktywacja profilu zasad zmienia obowiązujące ustawienia zarządzanego urządzenia.
  • Zasada może zawierać maksymalnie 100 profili zasad.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Profile i profile zasad

Tworzenie zasady

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.