Skanowanie plików w Kwarantannie

19 marca 2024

ID 3627

W celu przeskanowania plików poddanych kwarantannie:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Repozytoria, a z niego podfolder Kwarantanna.
  2. W obszarze roboczym folderu Kwarantanna zaznacz pliki, które chcesz przeskanować, przy użyciu klawisza Shift lub Ctrl.
  3. Uruchom skanowanie pliku w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając Skanuj z menu kontekstowego pliku.
    • Klikając odnośnik Skanuj w oknie z informacjami dla wybranych plików.

Aplikacja uruchomi zadanie skanowania na żądanie dla aplikacji zabezpieczających, które umieściły wybrane pliki w Kwarantannie na urządzeniach, na których te pliki są przechowywane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.