Tworzenie kryterium wyboru zdarzenia

19 marca 2024

ID 3631

W celu utworzenia wyboru zdarzeń:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
  3. Kliknij przycisk Utwórz wybór.
  4. W oknie Nowy wybór zdarzeń, które zostanie otwarte, wprowadź nazwę nowego wyboru i kliknij OK.

Na liście rozwijalnej Wybory zdarzeń zostanie utworzony wybór pod nazwą, którą określiłeś.

Domyślnie utworzone kryterium wyboru zdarzeń zawiera wszystkie zdarzenia przechowywane na Serwerze administracyjnym. Aby wybór wyświetlał tylko żądane zdarzenia, należy go skonfigurować.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.