Wyszukiwanie urządzeń

19 marca 2024

ID 3645

Kaspersky Security Center umożliwia wyszukiwanie urządzeń w oparciu o określone kryteria. Wyniki wyszukiwania można zapisać do pliku tekstowego.

Opcja wyszukiwania pozwala znaleźć następujące urządzenia:

 • Urządzenia klienckie w grupach administracyjnych Serwera administracyjnego i jego Serwerów podrzędnych.
 • Nieprzypisane urządzenia zarządzane przez Serwer administracyjny i jego Serwery podrzędne.

W celu wyszukania urządzeń klienckich znajdujących się w grupie administracyjnej:

 1. W drzewie konsoli wybierz folder grupy administracyjnej.
 2. Wybierz Szukaj z menu kontekstowego folderu grupy administracyjnej.
 3. Na zakładkach w oknie Szukaj określ kryteria wyszukiwania urządzeń, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.

Urządzenia, które spełniają określone kryteria wyszukiwania, są teraz wyświetlane w tabeli, w dolnej części okna Szukaj.

W celu wyszukania urządzeń nieprzypisanych:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Urządzenia nieprzypisane.
 2. Wybierz Szukaj z menu kontekstowego folderu Urządzenia nieprzypisane.
 3. Na zakładkach w oknie Szukaj określ kryteria wyszukiwania urządzeń, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.

Urządzenia, które spełniają określone kryteria wyszukiwania, są teraz wyświetlane w tabeli, w dolnej części okna Szukaj.

W celu wyszukania urządzeń niezależnie od tego, czy znajdują się w grupie administracyjnej:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny .
 2. Z otwartego menu kontekstowego węzła wybierz Szukaj.
 3. Na zakładkach w oknie Szukaj określ kryteria wyszukiwania urządzeń, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.

Urządzenia, które spełniają określone kryteria wyszukiwania, są teraz wyświetlane w tabeli, w dolnej części okna Szukaj.

W oknie Szukaj możesz także wyszukać grupy administracyjne i podrzędne Serwery administracyjne, korzystając z listy rozwijalnej dostępnej w prawym górnym rogu okna. Funkcjonalność wyszukiwania grup administracyjnych i podrzędnych Serwerów administracyjnych nie jest dostępna, jeśli okno Szukaj zostało otwarte z poziomu folderu Urządzenia nieprzypisane.

Aby wyszukać urządzenia, w oknie Szukaj możesz użyć wyrażeń regularnych.

Wyszukiwanie pełnotekstowe jest dostępne w oknie Szukaj:

 • Na zakładce Sieć, w polu Opis
 • Na zakładce Sprzęt, w polach Urządzenie, Producent i Opis

Zobacz również:

Ustawienia wyszukiwania urządzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.