Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

15 lutego 2024

ID 38043

Możesz ręcznie wskazać urządzenie jako punkt dystrybucji dla grupy administracyjnej i skonfigurować go jako bramę połączenia w Konsoli administracyjnej.

W celu wskazania urządzenia jako punktu dystrybucji dla grupy administracyjnej:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 4. W prawej części okna wybierz opcję Ręcznie przypisz punkty dystrybucji.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Okno właściwości Serwera administracyjnego z wybraną sekcją Punkty dystrybucji oraz okno dodawania punktów dystrybucji.

  Przypisz punkt dystrybucji ręcznie

  Zostanie otwarte okno Dodaj punkt dystrybucji.

 6. W oknie Dodaj punkt dystrybucji wykonaj następujące działania:
  1. Pod sekcją Urządzenie, które ma działać jako punkt dystrybucji kliknij strzałkę () skierowaną w dół obok przycisku Wybierz i wybierz opcję Dodaj urządzenie z grupy.
  2. W otwartym oknie Wybierz urządzenia wybierz urządzenie, które będzie pełniło rolę punktu dystrybucji.
  3. Pod sekcją Obszar punktu dystrybucji kliknij strzałkę skierowaną w dół () obok przycisku Wybierz.
  4. Wskaż określone urządzenia, na które punkt dystrybucji roześle uaktualnienia. Możesz określić opis grupy administracyjnej lub lokalizacji sieciowej.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć okno Dodaj punkt dystrybucji.

  W oknie dodawania punktów dystrybucji możesz wybrać grupę administracyjną lub opis lokalizacji sieciowej zawierający urządzenia, do których dodany punkt dystrybucji będzie dystrybuował aktualizacje.

  Wybieranie zakresu punktu dystrybucji

Dodany punkt dystrybucji będzie wyświetlany na liście punktów dystrybucji, w sekcji Punkty dystrybucji.

Pierwsze urządzenie z zainstalowanym Agentem sieciowym, które nawiąże połączenie z wirtualnym Serwerem administracyjnym, zostanie automatycznie wskazane jako punkt dystrybucji i skonfigurowane jako brama połączenia.

Zobacz również:

Dodawanie bramy połączenia w strefie DMZ jako punktu dystrybucji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.