Informacje o lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu określonym jako punkt dystrybucji

19 marca 2024

ID 38101

Aby umożliwić urządzeniu wybranemu na punkt dystrybucji bezpośrednią komunikację z wirtualnym Serwerem administracyjnym tak, aby służył jako brama połączenia, Agent sieciowy musi zostać zainstalowany lokalnie na tym urządzeniu.

Procedura lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu określonym jako punkt dystrybucji jest identyczna jak lokalna instalacja Agenta sieciowego na dowolnym urządzeniu w sieci.

Dla urządzenia wybranego jako punkt dystrybucji muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Podczas lokalnej instalacji Agenta sieciowego określ adres wirtualnego Serwera administracyjnego zarządzającego urządzeniem w polu Adres serwera, w oknie Serwer administracyjny kreatora instalacji. Można użyć adresu IP lub nazwy urządzenia w sieci Windows.

    Dla adresu Serwera wirtualnego używany jest następujący format: <Pełny adres fizycznego Serwera administracyjnego, do którego należy wirtualny Serwer>/<Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego>.

  • Aby mógł on pełnić rolę bramy połączenia, otwórz wszystkie porty urządzenia, które są niezbędne dla komunikacji z Serwerem administracyjnym.

Po zainstalowaniu na tym urządzeniu Agenta sieciowego z określonymi ustawieniami, Kaspersky Security Center automatycznie wykonuje następujące akcje:

  • Dodaje to urządzenie do grupy Zarządzane urządzenia wirtualnego Serwera administracyjnego.
  • Wskazuje to urządzenie jako punkt dystrybucji dla grupy Zarządzane urządzenia wirtualnego Serwera administracyjnego.

Konieczne i wystarczające jest przeprowadzenie lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu wskazanym jako punkt dystrybucji dla grupy Zarządzane urządzenia w sieci organizacji. Możesz zainstalować Agenta sieciowego zdalnie na urządzeniach służących jako punkty dystrybucji w zagnieżdżonych grupach administracyjnych. W tym celu użyj punkt dystrybucji grupy Zarządzane urządzenia jako bramy połączenia.

Zobacz również:

Lokalna instalacja Agenta sieciowego

Aplikacje Kaspersky. Zdalna instalacja

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.