Ogólne ustawienia zasady

15 lutego 2024

ID 45856

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Ogólne

W sekcji Ogólne możesz zmodyfikować stan zasady oraz określić dziedziczenie ustawień zasady:

 • W sekcji Stan zasady możesz wybrać jeden z trybów zasady:
  • Zasada aktywna
  • Zasada użytkownika mobilnego
  • Zasada nieaktywna
 • W grupie ustawień Dziedziczenie ustawień możesz skonfigurować dziedziczenie zasady:
  • Dziedzicz ustawienia z zasady nadrzędnej
  • Wymuś dziedziczenie ustawień w zasadach podrzędnych

Konfiguracja zdarzenia

Sekcja Konfiguracja zdarzenia umożliwia skonfigurowanie zapisywania zdarzeń oraz powiadamiania o zdarzeniach. Zdarzenia są grupowane według istotności na następujących zakładkach:

 • Krytyczny

  Zakładka Krytyczny nie jest wyświetlana we właściwościach zasady Agenta sieciowego.

 • Błąd funkcjonalny
 • Ostrzeżenie
 • Informacja

Na każdej zakładce, lista wyświetla typy zdarzeń oraz domyślny okres przechowywania zdarzeń na Serwerze administracyjnym (w dniach). Kliknięcie przycisku Właściwości umożliwia określenie ustawień zapisywania zdarzeń oraz powiadomień o zdarzeniach wybranych z listy. Domyślnie, podstawowe ustawienia powiadamiania, określone dla całego Serwera administracyjnego, są używane dla wszystkich typów zdarzeń. Jednakże możesz zmienić określone ustawienia dla żądanych typów zdarzeń.

Na przykład, na zakładce Ostrzeżenie możesz skonfigurować typ zdarzenia Wystąpił incydent. Takie zdarzenia mogą mieć miejsce, na przykład, gdy wolne miejsce na dysku punktu dystrybucji jest mniejsze niż 2 GB (co najmniej 4 GB są wymagane do zdalnego instalowania aplikacji i pobierania aktualizacji). Aby skonfigurować zdarzenie Wystąpił incydent, wybierz je i kliknij przycisk Właściwości. Następnie możesz określić, gdzie mają być przechowywane zdarzenia i jak o nich powiadamiać.

Jeśli Agent sieciowy wykrył incydent, możesz nim zarządzać za pomocą ustawień zarządzanego urządzenia.

Aby wybrać kilka typów zdarzeń, użyj klawisza Shift lub Ctrl; aby wybrać wszystkie typy, użyj przycisku Wybierz wszystkie.

Zobacz również:

Kontrola epidemii wirusów

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.